Budgetresolution

Læs mere om processen for budgetresolutionen vedr. idrætsfaciliteter i Rødovre Kommune.

Ansøgningsprocessen sluttede den 8. februar og vi har fundet deltagerne til arbejdsgruppen. Første arbejdsgruppemøde er torsdag den 29. februar.

Budgetresolution - udvikling af idrætsfaciliteter i Rødovre

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2024 besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til politisk behandling, der beskriver ambitionsniveau og rækkefølgeplan for renovering og udbygning af Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal, Espelunden samt faciliteter, der understøtter motion i naturen og bymiljøet.

Oplægget skal dels sikre, at Rødovre Kommunes mange nye medborgere også i fremtiden kan være idrætsaktive, dels prioritere mellem foreningernes og borgernes mange forskellige behov og ønsker, hvilket er særlig vigtigt i en kommune som Rødovre, hvor pladsen sætter sine naturlige begrænsninger.

Ønsker du information om formål og tidsplan vedr. budgetresolutionen, bedes du læse projektbeskrivelse.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider