Servicemål for byggesagsbehandling

Her finder du Rødovre Kommunes servicemål for byggesagsbehandling.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Byggesager

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Byggesager (Virk)

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Skriv Post - Byggesag

Fold alle ud

Skriv Post - Byggesag

Bemærk: Der må IKKE sendes personfølsomme eller fortrolige oplysninger via denne kanal.

Skriv Post

Servicemål for byggesagsbehandling

Sagstype - Servicemål

BR-18 Begrænset kompleksitet, simple konstruktioner og énfamiliehuse: 40 dage
BR-18 Tilladelser, industri- og lagerbygninger: 50 dage
BR-18 Tilladelser, etagebyggeri erhverv: 55 dage
BR-18 Tilladelser, etagebyggeri boliger: 60 dage 

Sagsbehandlingstiden bliver regnet fra den dato, hvor sagen er tilstrækkelig oplyst.

Baggrund

Det er bestemt i bygningsreglementet, BR-18, at Kommunalbestyrelsen skal fastlægge og offentliggøre mål for kommunens sagsbehandlingstid ved behandling af byggesager.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget servicemål for byggesagsbehandling. Servicemålene følger de konkrete mål for sagsbehandling som regeringen og KL har aftalt.

Teknisk Forvaltning

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider