Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du som ansøger have modtaget et brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet – og du skal deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du bor i.

Selvbetjeningsløsning

Fold alle ud

Tilmeld dig grundlovsceremonien

Husk at have MitID klar.

Ceremonien er kun for ansøgere bosat i Rødovre, og hver ansøger må medbringe 1 gæst.

For deltagelse i ceremonien den 30. september 2024 er fristen for tilmelding den 9. september 2024.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

To gange om året afholder Rødovre Kommune en grundlovsceremoni. Ceremonien er en højtidelighed, hvor vi fejrer, at du får dansk statsborgerskab. 

Næste grundlovsceremoni er mandag den 30. september 2024, klokken 16.00.

Grundlovsceremoni

Fold alle ud

Næste grundlovsceremoni og tilmelding

Næste grundlovsceremoni er mandag den 30. september 2024, klokken 16.00.

Fra den 9. juli - 9. september 2024 kan du tilmelde dig her på siden.

Du skal bo i Rødovre Kommune for at kunne deltage.

Indsend erklæring senest 10 hverdage før

Sammen med det brev, du har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, er der en ’Tro og love erklæring’ (skema), hvor du skal oplyse om eventuelle strafbare forhold begået her i landet og i udlandet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal have modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før grundlovsceremonien afholdes. Hvis du ikke overholder denne deadline, kan du ikke deltage i grundlovsceremonien.

Husk legitimation

Når du skal til grundlovsceremonien, skal du medbringe:

  1. Legitimation:

    a) Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

    b) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

    c) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Til grundlovsceremonien

Grundlovsceremonien skal være med til at højtideliggøre og markere det nye statsborgerskab. Ceremonien byder på en velkomst og tale af Borgmester Britt Jensen.

Derefter skal du udveksle håndtryk med borgmesteren, og skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Ceremonien holdes på Rådhuset

Rødovre Rådhus i Kommunalbestyrelsens sal
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Hold øje med eventuelle ændringer

Der kan eventuelt forekomme ændringer i afviklingen af grundlovsceremonien. Du kan løbende holde dig orienteret om ceremonien her på hjemmesiden.

Information og spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om lovforslaget og statsborgerskab, så kontakt Indfødsretskontoret eller læs mere via de to links nederst på siden. 

Har du som ansøger børn, der er omfattet af din sag om dansk indfødsret (bipersoner), skal de ikke deltage som ’deltagere’ i grundlovsceremonien. Børnene vil – hvis en række betingelser fastsat i indfødsretsloven er opfyldt – automatisk blive danske statsborgere sammen med dig, efter du har deltaget i grundlovsceremonien.

Læs også

Hvad siger loven

Rødovre Kommune

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider