Drikkevand

Rent og velsmagende drikkevand er en værdifuld ressource. I Rødovre er vandforsyningen baseret på indvinding af grundvand, som efter en simpel vandbehandling i form af beluftning og filtrering sendes ud til forbrugerne. Cirka en tredjedel af vandet produceres på de lokale vandværker Rødovre Vandværk og Espevang Vandværk, resten kommer fra regionale vandværker på Sjælland.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Miljø - Miljø

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Miljø - Miljø (Virk)

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Drikkevand

Fold alle ud

Ansvarsfordeling

Ansvaret for forsyningen med drikkevand er fordelt mellem kommune, forsyningsselskab og grundejer:

  • Rødovre Kommune har det overordnede ansvar for planlægning og myndighedsbehandling. Vi skal lave vandforsyningsplan, give tilladelse til vandindvinding og sikre, at alle borgere har drikkevand af god kvalitet. Kommunen skal også godkende vandforsyningens leveringsbestemmelser og takster.
  • Den offentlige vandforsyning i Rødovre drives af forsyningsselskabet HOFOR (Hovedstadens Forsyning), der ejes af 8 kommuner i fællesskab. HOFOR har ansvar for at levere rent drikkevand frem til skel af den enkelte ejendom i hele Rødovre. HOFOR står for drift, vedligeholdelse og renovering af vandværker, indvindingsboringer og det offentlige vandledningsnet.
  • Som grundejer skal du selv stå for drift og vedligeholdelse af vandinstallationer på din grund frem til skel. Hvis du bor til leje, er det din udlejers ansvar at sørge for, at vandinstallationerne på ejendommen er i orden.

Hvem skal du kontakte

Rødovre Kommune fører tilsyn med vandets kvalitet. Hvis du er bekymret for kvaliteten af dit drikkevand, kan du kontakte Rødovre Kommune på telefon 36 37 70 00 eller send e-mail via Digital Post.  

Hvis du har spørgsmål omkring din vandregning, vandmåleren, tilslutning eller andre forhold, der har med leveringen af drikkevand at gøre, skal du kontakte HOFOR på telefon 33 95 33 95 eller elektronisk på hofor@remove-this.hofor.dk.  Endelig har HOFOR en hjemmeside www.hofor.dk, hvor du blandt andet kan finde information om vandets håndhed samt de gældende leveringsbestemmelser. 

Ved akutte driftsforstyrrelser og ledningsbrud uden for almindelig kontortid skal du ringe til HOFOR på deres vagttelefon 33 88 24 24.

Hvis du ønsker information om ledningsføring på din egen grund, kan du finde den i Rødovre Kommunes digitale byggesagsarkiv på www.weblager.dk.  

Hvis der er problemer med vandinstallationerne på din egen grund, skal du kontakte et VVS-firma. Hvis du bor til leje, skal du kontakte din udlejer. Hvis din udlejer ikke får bragt forholdene i orden, kan du kontakte Rødovre Kommune på telefon 36 37 70 00 eller send e-mail via Digital Post. 

Spar på vandet

Hver eneste indbygger i Rødovre Kommune bruger i gennemsnit cirka 105 liter vand per dag. I 2020 er vandprisen i Rødovre 51,78 kr/m3. Det betyder, at en familie på 2 voksne og 2 børn i gennemsnit bruger 7.938 kroner om året på vand. På HOFORs hjemmeside kan du finde nogle gode råd, der kan hjælpe dig med at undgå vandspild til gavn for både miljøet og din egen pengepung. Læs om Vandspareråd på hofor.dk

Pas på grundvandet

Rent vand er en vigtig ressource, og i Danmark har vi noget af verdens bedste drikkevand, så derfor må vi hjælpes ad med at passe på grundvandet. I Rødovre bor du oven på dit drikkevand, da næsten alt grundvand bliver pumpet op og brugt til drikkevand.

Hold haven uden brug af kemi 

En af de værste syndere, når det gælder forurening af grundvandet, er sprøjtemidler, der kan sive ned til grundvandet samt ud til vandhuller, søer og vandløb, hvor de kommer i direkte kontakt med dyr og planter.

Sprøjtemidler som f.eks. træbeskyttelsesmidler, algemidler eller ukrudtsgifte er designet til at bekæmpe det uønskede, men de fleste af midlerne har problematiske effekter på både menneskers sundhed og miljøet. 

Sprøjtemidler kan skylles ned gennem jorden via sprækker og revner, og med tiden risikerer det at ende i vores grundvand, som vi anvender til drikkevand.

Desværre har vandforsyningerne måtte lukke boringer ned pga. rester af sprøjtemidler, der tidligere er anvendt af private. Derfor er det vigtigt at minimere forbruget af sprøjtemidler. 

I Danmark bliver der brugt sprøjtemidler i ca. én million private haver, men det er langt fra nødvendigt at sprøjte vores ukrudtsproblemer bort. Sprøjtemidler i haven er et område, hvor du selv kan være med til at gøre en forskel, og faktisk kan du komme ukrudt til livs med naturens egne midler. 

I den anledning har HOFOR udviklet en ny havekalender, der gør det nemt for haveejere at dyrke en 100 % giftfri have. Se HOFORs online havekalender med gode råd her

Tænk dig om en ekstra gang, inden du udleder unødvendige kemikalier til vores grundvand.  

Vask bilen i vaskehallen

Spildevand fra bilvask indeholder olie, tungmetaller og andre stoffer der ikke hører hjemme i naturen.

Din bil bliver ren hvis du vasker den i indkørslen eller ved kantstenen, men spildevandet fra bilvasken siver direkte ned i jorden, eller ud i kloakken. 

Cirka 6 millioner gange om året, vasker danskerne deres biler hjemme, men det ville være bedre for miljøet at vaske bilen i en vaskehal. 

Illustration af bilvask

Hvorfor vaske i en vaskehal frem for hjemme?

  • I vaskehaller løber spildevandet gennem et sandfang samt en olieudskiller, eller et biologisk renseanlæg. Her opfanges en del af de uønskede stoffer, inden det overskydende vand ender i kloakken.
  • Der benyttes svanemærkede og/eller andre miljørigtige vaskemidler i vaskehallerne. 
  • Vandforbruget er i de mest effektive vaskehaller mindre end 20 liter rent vand pr. bilvask. Ved manuel vask bruges der ca. 100 liter rent vand. 

Tænk dig om en ekstra gang, inden du udleder unødvendige kemikalier til vores grundvand. 

Vandforsyningsplan 2019-2028

Vandforsyningsplan 2019-2028 er en plan for den offentlige vandforsyning i Rødovre. Planen indeholder en status for vandforsyningen samt en prognose for det fremtidige vandforbrug. Planen beskriver desuden de planlagte tiltag i perioden samt Rødovre Kommunes målsætninger.

Vandforsyningsplan 2019-2028

Teknisk Forvaltning

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider