Miljøuheld

Hvis I konstaterer et akut uheld med større spild af olie eller kemikalier, skal I hurtigst muligt kontakte alarmcentralen på 112.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Miljø - Jordforurening

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Miljø - Jordforurening (Virk)

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Ring 1-1-2

Ring 1-1-2, hvis uheldet er ude, olietanken springer læk og olien fosser ud. Alarmcentralen sørger for at rekvirere Beredskabet. 

Underretning om jordforurening

Efter bestemmelserne i Jordforureningsloven og Miljøbeskyttelsesloven skal spild af olier og kemikalier på jorden eller til vandløb eller kloaksystemet altid anmeldes til kommunen.

Støder du på jordforurening i forbindelse med jordarbejder, ombygning eller lignende skal Kommunen underrettes og arbejdet standses i det forurenede område. Underretning kan ske til Miljøkontoret på telefon 36 37 70 00.

Miljøkontoret kan give dig hjælp til, hvordan du skal forholde dig til en konstateret jordforurening. Her kan du få hjælp til, hvordan en oprydning foregår, udtagning af jordprøver og analyse af disse samt håndtering og bortskaffelse af forurenet jord.

Teknisk Forvaltning

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider