Grønt regnskab

I Grønt Regnskab opgøres forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger samt CO2-udledningen fra bygningernes energiforbrug (el- og fjernvarmeforbrug) og fra kommunens køretøjer. 

I det grønne regnskab er kommunens bygninger inddelt efter kommunens politiske udvalg. Energiforbrug i bygninger omfatter alle ejendomme og lejemål, der huser kommunale aktiviteter, samt selvejende institutioner med kommunal driftsoverenskomst.

Det grønne regnskab bidrager endvidere til den egentlige styring af kommunens indsats: 

  • Der fokuseres specifikt på CO2-udledningen fra kommunens virksomhed.
  • Der redegøres for forventninger og målsætninger for udviklingen de kommende år.
  • Resultaterne opgøres for budgetområder med henblik på at opnå et bredere administrativt og politisk engagement i kommunens indsats. 

Grønt regnskab 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Teknisk Forvaltning

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider