Støj fra varmepumper

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Miljø - Klima

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Miljø - Klima (Virk)

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Varmepumper kan give støjgener både ude og inde. Du skal være opmærksom på, at Rødovre Kommune er et tæt bebygget byområde, hvor husene typisk ligger tæt. Støj fra varmepumper kan derfor blive et problem, hvis din nabo bor tæt på. Støjen fra varmepumpen vil ved tæt bebyggelse sandsynligvis overskride grænseværdier for maksimalstøj hos naboen om aftenen og om natten. Støjgrænsen er som en fingerregel 35 dB ved skel til din nabo i nattetimerne.

Du skal derfor tænke dig godt om, inden du vælger at installere en varmepumpe og hvor den placeres i forhold til din nabo. Hvis du placerer din varmepumpe over et område der er belagt med fliser, vil det være med til at øge støjen mod naboen, i forhold til hvis den er placeret over et område med græs.

Hvis kommunen modtager en klage over støj fra en varmepumpe, kan kommunen give et påbud om at støjen fra varmepumpen skal nedbringes. Dette kan fx gøres ved støjreducerende foranstaltninger såsom afskærmning, isolering eller lignende.

Energistyrelsen har udarbejdet en guide omkring støj fra varmepumper og en beregningsmodel, der kan hjælpe med at finde den mest hensigtsmæssige placering af en varmepumpe.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med varmepumper kan du kontakte Miljø og Affald på 36 37 70 00 eller ved at sende en mail via digitalpost, benyt løsningen øverst på siden.

Læs også

Teknisk Forvaltning

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider