Udsættelse af undervisningspligten

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg ønsker udsat skolestart for mit barn?
Her kan du læse om, undervisningspligten i følge Folkeskolelovens § 34.

Udsættelse af undervisningspligten for skoleåret 2023/2024

Fold alle ud

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg ønsker udsat skolestart for mit barn?

Ifølge Folkeskolelovens § 34 er et barn undervisningspligtigt d. 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Hvis dit barn fylder 6 år i 2024, er barnet således pligtigt til at begynde i børnehaveklassen i august 2024. I særlige tilfælde vil det være muligt at udsætte barnets skolestart. 

Proceduren ved ansøgning om udsættelse af undervisningspligten

  1. Beslutning om skoleudsættelse foretages af dagtilbudslederen i barnets børnehave i dialog med pædagoger, forældre og evt. ledelsesrepræsentant fra barnets distriktsskole/SFO.
  2. Forældre skal derfor henvende sig til lederen af deres barns dagtilbud senest den 1. oktober 2023, hvis de ønsker deres barn skoleudsat.
  3. Herefter igangsættes en proces, hvor forældre i samarbejde med dagtilbudslederen afklarer, om skoleudsættelse er den rigtige beslutning for deres barn.
  4. Dagtilbudslederen træffer endelig afgørelse senest den 15. november 2023.
  5. For yderligere information om processen kan forældre kontakte lederen i deres barns dagtilbud. 
  6. Rødovreborgere med børn i dagtilbud uden for Rødovre Kommune skal kontakte en pædagogisk konsulent fra Dagtilbudsområdet i Rødovre Kommune.

Børne- og Kulturforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider