Radikalisering

Radikalisering er, når grupper eller individer anerkender ulovlige og voldelige metoder til at opnå religiøse, politiske eller personlige mål.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Skoleområdet

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Radikalisering

Fold alle ud

Radikalisering - bekymring og kontakt

Dette indlæg henvender sig til både borgere i Rødovre Kommune, medarbejdere og øvrige med relation til det professionelle og civile samfund.

Formålet er at give en kort introduktion til begrebet radikalisering samt visse bekymringstegn samt at opfordre til henvendelse, hvis der opstår bekymringer eller konkret mistanke om begyndende radikalisering eller ekstremistiske handlinger i og omkring Rødovre Kommune.

Radikalisering er, når grupper eller individer anerkender ulovlige og voldelige metoder til at opnå religiøse, politiske eller personlige mål. Ekstremistiske miljøer/grupper er kendetegnet ved at have fjendebilleder blandt andre samfundsgrupper eller samfundsforhold, og ved ikke at respekterer demokratiske beslutninger, love og regler. Det omhandler personer eller grupper, der udøver eller søger at legitimere fx trusler, pres, chikane, hærværk, vold eller terror med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med. (Regeringens Handlingsplan 2014).

Bekymringstegn

Bekymrende ydre forandringstegn, der muligvis kan være relateret til radikalisering eller ekstremisme kan være:

Adfærd 

 • Opsøger hjemmesider, litteratur eller film med voldelige/ekstreme budskaber.
 • Er involveret i bekymrende begivenheder, for eksempel voldelige sammenstød eller deltagelse i møder med ekstremistiske budskaber.
 • Er involveret i bandekriminalitet
 • Benytter sig af totalitære symboler, for eksempel ved sin påklædning, tatoveringer og plakater på sit værelse.
 • Forlader hidtidige fritidsinteresser og venskaber og i stedet får dækket deres behov for samvær, identitet m.v. i et fællesskab, der udviser nogle af de ovennævnte tegn.
 • Er isoleret eller splittet i forhold til familien. 

Holdninger

 • Giver udtryk for intolerance over for andres synspunkter, afviser demokratiske principper eller er moraliserende og prøver at pådutte andre sin overbevisning.
 • Giver udtryk for konspirationsteorier, simple fjendebilleder og had mod bestemte grupper. Det kan være “jøder”, “muslimer”, “danskere”, “kapitalister”, “indvandrere”, “homoseksuelle” eller andre.
 • Argumenterer for “absolutte løsninger”, for eksempel at en bestemt gruppe skal fjernes, eller at noget skal bombes.
 • Søger at legitimere disse holdninger ved at give udtryk for indignation over forhold i samfundet eller begivenheder på verdensplan.

Der findes ikke en opskrift eller liste over bekymringstegn, der med sikkerhed betyder, at en person er inde i en radikaliseringsproces. Alt afhænger af en vurdering i det enkelte tilfælde.

Dog kan man sige, at hvis en række adfærdsændringer eller bekymrende tegn optræder på samme tid, kan der være grund til henvendelse til myndighederne.

Kontaktadresser mv.

 1. Kontakt Infohuset i Vestegnens politikreds / Rødovre med en konkret bekymring på telefonnummer 72 58 74 19, i dagtimerne ml. kl. 7-15. E-mail kbhv-exit@remove-this.politi.dk 
 2. Kontakt den nationale hotline om radikalisering for rådgivning, hvor der er åbent for opkald til hotlinen dagligt fra kl. 8.00-21.00 på telefonnummer 41 74 90 90. Hotlinen yder udelukkende rådgivning og visiterer bekymrende sager videre til det lokale infohus.
 3. Kontakt Københavns Vestegns politi på telefonnummer 114 ved akutte henvendelser
 4. Kontakt SSP på telefonnummer 36 37 77 18 vedr. unge under 18 år (Send mail via Digital Post)
 5. Eller SSP+ på telefonnummer 36 37 7613 vedr. voksne. (Send mail via Digital Post)

Børne- og Kulturforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider