Bofællesskaber – hjemmevejledning

Bofællesskaberne i Rødovre kommune består af 5 bofællesskaber for udviklingshæmmede og et bofællesskab for sent udviklede.

Bofællesskaber – hjemmevejledning

Fold alle ud

Bofællesskaber – hjemmevejledning

Bofællesskaberne i Rødovre kommune består af 6 bofællesskaber for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og et bofællesskab for sent udviklede. Derudover tilbydes hjemmevejledning til borgere i egen bolig.

Målgruppen for de samlede bofællesskaber: Vidtgående psykisk handicappede. Der vil derefter være små forskelle på beboersammensætningen på de enkelte bofællesskaber.

Bofællesskaberne

Bofællesskabet Østfløjen

Der bor 16 borgere i Bofællesskabet Østfløjen. 

Da de fysiske rammer med to køkkener og to opholdsstuer tillader det, er bofællesskabet i det daglige delt op i to ”huse”. Hus A fortrinsves for de lidt ældre og tilsvarende Hus B for de yngre. 

De fleste har i det daglige beskæftigelse på et af vestegnens beskyttede værksteder.

Der er personaledækning fra kl 7.00 – 22.00

Bofællesskabet Vestfløjen

Der bor 14 borgere i bofællesskabet Vestfløjen, med forskellige grader af funktionsnedsættelse.

Fælles for dem alle er, at de har behov for hjælp døgnet rundt. De er i alderen 18-67 år. Der er derfor en sovende rådighedsvagt.

Bofællesskabet Rødovrevej Opgangsbofællesskabet består af 8 lejligheder og en fælles lejlighed. Bofællesskabet ligger tæt på offentlig transport og i bus afstand til Rødovre Centrum.

Personalet deler bofællesskabet med Bofællesskabet Østfløjens Hus B.

De faste udgifter er husleje, kost og fællesudgifter.

Bofællesskabet Nyholms Allé

Der er 12 værelser på bostedet, fordelt på 2 etager, med køkken, fællesrum, personale kontor på begge etager. På bostedet arbejder 5 socialpædagoger samt 1  til 2 medhjælpere. Der er desuden en teamleder, der også varetager to andre bosteders drift.

Der er pædagogisk personale til stede på bostedet fra mandag til fredag fra klokken 7 til klokken 21. I weekender er der personale fra klokken 11 – 20.

Bofællesskabet Medelbyvej 

Bofællesskabet består af tre beboere i en fælles lejlighed. Lejligheden ligger i samme bebyggelse som plejehjemmet Ørbygård lige ud til Roskildevej. Tæt ved offentlig transport. 

Der er personale dækning 

Mandag-torsdag  kl. 9.00 – 20.00
Fredag eftermiddag
Søndag 11.00 – 20.00 

Bofællesskabet Bystrædet

Bofællesskabet består af tre beboere i en fælles lejlighed. Lejligheden ligger i bebyggelsen Sibeliusparken nær ved Rødovre Centrum. 

Der er personale dækning fra kl. 12.00-18.00

Hjemmevejledning til borger i eget hjem

Der ydes hjemmevejledning til borger i eget hjem, efter individuelt behov.

Formål: Støtte og vejledning til at opretholde en selvstændig tilværelse i eget hjem.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere eller ønsker at benytte vores tilbud er du velkommen til at kontakte Forstander Carsten Fender Arontorp på tlf. 36 37 93 12 eller stedfortræder Lotte Petersen tlf. 36 37 98 00.

Bofællesskaberne har deres egen hjemmeside

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider