Arm og benproteser

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Arm og benproteser

Kvalitetsstandard - Arm og benproteser

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service§ 112 omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

En arm- eller benprotese skal medvirke til at borgere med amputation får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Målgruppe

Borgere der er arm- eller benamputeret

Ydelsens indhold

  • Armproteser, fingre eller hånd
  • Benproteser, fødder, tæer
  • Liner, sleeve, stumpstrømper, indermanchet
  • I visse tilfælde helbensortoser
  • Reparation af protese
  • Der ydes støtte til det bedst og billigst egnede hjælpemiddel

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

  • Badeproteser
  • Sports og løbeproteser
  • Rideproteser

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i Visitationen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Visitationen

Egenbetaling

Hvis du vælger kommunens leverandør er der ingen egenbetaling.

Leverandør af ydelsen

Du kan frit vælge leverandør af ydelsen, men du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis den valget leverandørs ydelse er dyre end kommunens leverandør.

Opfølgning på indsatsen

Ved behov for tilpasning eller reparation, skal man kontakte Visitationen.

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 4 uger.

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Ankestyrelsen.
Klagefristen er 4 uger.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider