Brystproteser

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Brystproteser

Kvalitetsstandard - Brystproteser

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service, § 112 omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

En brystprotese skal medvirke til at borgeren efter bortoperation af et eller begge bryster får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt

Målgruppe

Borgere med bortoperation af et eller begge bryster

Ydelsens indhold

Brystprotese
Der ydes støtte til det bedst og billigst egnede hjælpemiddel

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Badedragt
Protesebrystholder

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i Visitationen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Visitationen

Egenbetaling

Hvis du vælger kommunens leverandør er der ingen egenbetaling.

Leverandør af ydelsen

Du kan frit vælge leverandør af ydelsen, men du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis den valget leverandørs ydelse er dyre end kommunens leverandør.

Opfølgning på indsatsen

Der kan som hovedregel søges om udskiftning efter 1 år eller der kan søges om to proteser hvert 2. år

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 4uger

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Ankestyrelsen.
Klagefristen er 4 uger.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider