Diabetes hjælpemidler

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Diabetes hjælpemidler

Kvalitetsstandard - Diabetes hjælpemidler

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service § 112 omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

Diabetes hjælpemidler skal medvirke til at borgeren med en diabeteslidelse får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen

Målgruppe

Borgere med en insulinkrævende diabetes (type 1)
Borgere med en tabletbehandlet diabetes (type 2)

Ydelsens indhold

Diabetes type 1: 100 % tilskud til injektions- og testmaterialer,
herunder sprøjter, kanyler, insulinpen, insuflon, fingerprikker, teststrimler og evt. inhalator samt 50 % tilskud til blodsukkermåleapparat.
Diabetes type 2: 100 % tilskud til max 150 stk. teststrimler og max 150 fingerprikker årligt 50% tilskud til blodsukkermåleapparat.

Der ydes støtte til det bedst og billigst egnede hjælpemiddel.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Kanylebokse

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i Visitationen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Visitationen

Egenbetaling

Se under ”ydelsens indhold”

Leverandør af ydelsen

Du kan frit vælge leverandør af ydelsen, men du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis den valget leverandørs ydelse er dyre end kommunens leverandør.

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 4 uger

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Ankestyrelsen.
Klagefristen er 4 uger

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider