Kompressionsstrømper

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Kompressionsstrømper

Kvalitetsstandard - Kompressionsstrømper

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service, § 112 omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

Kompressionsstrømpen skal medvirke til at borgere med en svær og varig kredsløbslidelse får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen

Målgruppe

Borgere med en svær og varig kredsløbslidelse

Ydelsens indhold

  • Kompressionsstrømpe/ben/arm/handske i standardmål
  • Kompressionsstrømpe/ben/arm/handske i specielle mål
  • Kompressionsstrømpe/ben/arm/handske med forskellig trykeffekt
  • Kompressionsstrømpe til skiftebrug
  • Strømpepåtager

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

  • Støttestrømpe
  • Anti-embolistrømpe
  • Reparation

Ydelsens omfang

-

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i hjælpemiddelafdelingen.

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Hjælpemiddelafdelingen

Egenbetaling

Vælger borgeren en anden leverandør på de områder hvor Rødovre Kommune har indkøbsaftaler, dækkes kun udgifter op til den pris, Rødovre Kommune kan anskaffe hjælpemidlet til.

Leverandør af ydelsen

Borgeren kan frit vælge leverandør af ydelse
Rødovre Kommune har indgået leverandøraftaler på kompressionsstrømper

Opfølgning på indsatsen

Der kan som hovedregel søges om udskiftning efter 1 år

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 10 arbejdsdage, når alle dokumenter er indhentet.

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Det Sociale Nævn.
Klagefristen er 4 uger

Andre ydelser/foranstaltninger

Der kan visiteres hjælp til af- og påtagning af kompressionsstrømper.

Særlige bemærkninger

Der bevilges det billigste, egnede hjælpemiddel

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider