Kompressionsstrømper

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Kompressionsstrømper

Kvalitetsstandard - Kompressionsstrømper

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service, § 112 omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

Kompressionsstrømpen skal medvirke til at borgere med en varig nedsat funktionsydelse får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen

Målgruppe

Borgere med en varig nedsat funktionsydelse som følge af kredsløbslidelse. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømt.  

Ydelsens indhold

  • Kompressionsstrømpe/ben/arm/handske i standardmål
  • Kompressionsstrømpe/ben/arm/handske i specielle mål
  • Kompressionsstrømpe/ben/arm/handske med forskellig trykeffekt
  • Kompressionsstrømpe til skiftebrug
  • Strømpepåtager
  • Der ydes støtte til det bedst og billigst egnede hjælpemiddel

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

  • Støttestrømpe
  • Anti-embolistrømpe
  • Reparation

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i Visitationen.

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Visitationen

Egenbetaling

Hvis du vælger kommunens leverandør er der ingen egenbetaling.

Leverandør af ydelsen

Du kan frit vælge leverandør af ydelsen, men du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis den valget leverandørs ydelse er dyre end kommunens leverandør.

Opfølgning på indsatsen

Behov for udskiftning basereres på en konkret og individuel vurdering, der kan som hovedregel søges om udskiftning efter 1 år.

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 4 uger

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Ankestyrelsen.
Klagefristen er 4 uger

Andre ydelser/foranstaltninger

Der kan visiteres hjælp til af- og påtagning af kompressionsstrømper.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider