Kropsbårne hjælpemidler - overordnet

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Kropsbårne hjælpemidler - overordnet

Kvalitetsstandard - Kropsbårne hjælpemidler - overordnet

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service, § 112 og § 113 omhandlende støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder

Mål med ydelsen

Hjælpemidlet/forbrugsgodet skal medvirke til at borgeren med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Målgruppe

Borgere med en varig nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne når hjælpemidlet
- i væsentlig grad afhjælper følger af funktionsnedsættelsen
- i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
- er nødvendig for at borgeren kan udøve et erhverv

Ydelsens indhold

Se detaljerede beskrivelse for den enkelte ydelse

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Se detaljerede beskrivelse for den enkelte ydelse

Ydelsens omfang

  • Arm og ben proteser - brystproteser
  • Bandager – benskinner – dropfodsskinner
  • Synshjælpemidler, hørehjælpemidler
  • Støttekorsetter
  • Parykker / toupeer
  • Kompressionsstrømper
  • Ortopædisk fodtøj -  ortopædisk indlæg
  • Diabeteshjælpemidler

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i Visitationen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Visitationen

Egenbetaling

Hvis man vælger kommunens leverandør er der som udgangspunkt ingen egenbetaling. Undtaget herfra er ortopædisk fodtøj, hvor der altid er en egenbetaling.   

Leverandør af ydelsen

Du kan frit vælge leverandør af ydelsen, men du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis den valget leverandørs ydelse er dyre end kommunens. Rødovre Kommune har indgået leverandøraftaler på ortopædisk fodtøj, fodindlæg, bandager, benskinner, dropfodsskinner brystproteser, kompressionsstrømper og diabetes hjælpemidler.

Opfølgning på indsatsen

Se de enkelte ydelser

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 4 uger

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Ankestyrelsen.
Klagefristen er 4 uger

Særlige bemærkninger

Der kan som regel ikke ydes støtte til hjælpemidler som ansøgeren selv har anskaffet, inden der er givet en bevilling

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider