Ortopædisk fodindlæg/fodtøj

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Ortopædisk fodindlæg/fodtøj

Kvalitetsstandard - Ortopædisk fodtøj

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service, § 112 omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

Ortopædisk fodindlæg/fodtøj skal medvirke til at borgere med en varig og svær foddeformitet får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen

Målgruppe

Borgere med en varig og svær foddeformitet.

Ydelsens indhold

Ortopædisk fodindlæg/fodtøj

Der ydes støtte til det bedst og billigst egnede hjælpemiddel.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Der gives ikke støtte til indlæg og fodtøj der er i almindelig handel.

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i Visitationen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Visitationen

Egenbetaling

Hvis du vælger kommunens leverandør er der ingen egenbetaling på fodindlæg. Der er vil altid være en egenbetaling på ortopædisk fodtøj, egenbetalingen er fastsat af Social- og Ældreministeriet og reguleres en gang årligt. 

Leverandør af ydelsen

Du kan frit vælge leverandør af ydelsen, men du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis den valget leverandørs ydelse er dyrere end kommunens leverandør.

Opfølgning på indsatsen

Udskiftning sker efter en individuel konkret vurdering. Der kan som hovedregel søges om udskiftning af fodindlæg efter 12 måneder og fodtøj efter 18 måneder.

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 4 uger

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Ankestyrelsen.
Klagefristen er 4 uger

Særlige bemærkninger

Der bevilges det billigste, egnede hjælpemiddel.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider