Parykker

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Parykker

Kvalitetsstandard - Parykker

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service § 112 omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

Parykken skal medvirke til at borgere med vansirende skaldethed får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt.

Målgruppe

Borgere, der er helt eller delvist skaldet. Almindeligt forekommende hårtab, som hos mænd – eksempelvis måne – omfattes ikke af målgruppen.
Ved midlertidigt hårtab som følge af behandling med eksempelvis kemoterapi ydes paryk af sygehusvæsenet

Ydelsens indhold

Som hovedregel bevilges en standard paryk eller toupe fremstillet i kunstfibre.
Der ydes som udgangspunkt 1 paryk + 1 paryk til skiftebrug
Det kan være nødvendigt af særlige grunde, for eksempel bestemte arbejdsforhold, at yde ekstra parykker

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Paryk til midlertidigt hårtab
Parykproduktet ”Hår for livet”. Der er dog mulighed for at konvertere tilskuddet til en almindelig paryk til ”Hår for livet”

Ydelsens omfang

Ved atypisk hovedform kan der bevilges individuel fremstillet paryk.
Ved hudlidelse i hovedbund kan der bevilges individuelt fremstillet paryk

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i hjælpemiddelafdelingen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Hjælpemiddelafdelingen

Egenbetaling

Ingen

Leverandør af ydelsen

Borgeren kan frit vælge leverandør af ydelsen.

Opfølgning på indsatsen

Der kan som hovedregel søges om udskiftning efter 1 år

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 10 arbejdsdage, når alle dokumenter er indhentet

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Det Sociale Nævn.
Klagefristen er 4 uger

Andre ydelser/foranstaltninger

-

Særlige bemærkninger

-

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider