Parykker

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Parykker

Kvalitetsstandard - Parykker

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service § 112 omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

Parykken skal medvirke til at borgere med vansirende skaldethed får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt.

Målgruppe

Borgere, der er helt eller delvist skaldet. Almindeligt forekommende hårtab, som hos mænd – eksempelvis måne – omfattes ikke af målgruppen.
Ved midlertidigt hårtab som følge af behandling med eksempelvis kemoterapi ydes paryk af sygehusvæsenet

Ydelsens indhold

Som hovedregel bevilges en standard paryk eller toupe fremstillet i kunstfibre.
Der ydes som udgangspunkt 1 paryk + 1 paryk til skiftebrug

Der ydes støtte til det bedst og billigst egnede hjælpemiddel.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Paryk til midlertidigt hårtab

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i Visitationen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Visitationen

Egenbetaling

Hvis du vælger kommunens leverandør er der ingen egenbetaling

Leverandør af ydelsen

Du kan frit vælge leverandør af ydelsen, men du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis den valget leverandørs ydelse er dyre end kommunens leverandør.

Opfølgning på indsatsen

Kan som hovedregel søges om udskiftning efter 1 år

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 4 uger

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Ankestyrelsen.
Klagefristen er 4 uger

Særlige bemærkninger

Der bevilges hjælp til bedst og billigst egnede produkt

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider