Støttekorset

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Støttekorset

Kvalitetsstandard - Støttekorset

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service, § 112 omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

Et støttekorset skal medvirke til, at borgere med en varig og svær ryglidelse får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt, og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen
Støttekorsettet har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion

Målgruppe

Borgere med varige, svære lidelser i rygsøjlen eller med svært svind af rygmuskulatur.

Ydelsens indhold

Tilskud til et individuelt tilpasset korset eller et færdigfremstillet korset eventuelt med tilretninger.
Reparation af støttekorset

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Støttekorset som anvendes som led i behandling - fx til midlertidig korrektion

Ydelsens omfang

Der kan ydes reservekorset af bl.a. hygiejniske hensyn

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i hjælpemiddelafdelingen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Hjælpemiddelafdelingen

Egenbetaling

Vælger borgeren en anden leverandør dækkes kun udgifter op til den pris, Rødovre Kommune kan anskaffe hjælpemidlet til.

Leverandør af ydelsen

Borgeren kan frit vælge leverandør af ydelse.
Rødovre Kommune har indgået leverandøraftaler på støttekorsetter

Opfølgning på indsatsen

Efter behov

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 10 arbejdsdage, når alle dokumenter er indhentet

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis der klages over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Det Sociale Nævn.
Klagefristen er 4 uger

Andre ydelser/foranstaltninger

-

Særlige bemærkninger

Der bevilges det billigste, egnede korset.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider