Arbejde

Arbejde

Fold alle ud

Arbejdsindtægt

Nogle pensionister har lyst til og mulighed for at skaffe sig et job og fortsat have tilknytning til ar-bejdsmarkedet. Det kræver naturligvis svar på flere spørgsmål: Hvor mange penge får jeg i virkeligheden ud af det?

Får jeg overhovedet noget ud af det? Du kan få svar på dine spørgsmål i Udbetaling Danmark: Tlf.: 70 12 80 61 

Beskyttet beskæftigelse

Førtidspensionister har mulighed for at få beskæftigelse på en beskyttet arbejdsplads og dermed supplere deres indtægt lidt.

Skånejob

Førtidspensionister har mulighed for at få beskæftigelse i job, hvor der tages individuelt hensyn til den enkeltes handicap, og dermed supplere deres indtægt lidt. Lønnen i disse ordninger aftales individuelt. Arbejdsgiveren får et løntilskud af kommunen. Henvendelse vedrørende beskyttet beskæftigelse og skånejob rettes til Virksomhedsservice i Jobcentret.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider