Regler for tomgang

Rødovre Kommune har et regulativ, der regulerer motordrevne køretøjer i tomgang i kommunen, som du kan finde her.

Regulativ for motordrevne køretøjer i tomgang - gældende i Rødovre Kommune

Regulativ vedrørende adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang.

§ 1.

Stk. 1.
Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

Stk. 2. 
Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, så længe det motordrevne køretøj befinder sig i trafikkø, eller så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning, udrykningskøretøjer med lyssignal i gang, komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft eller i lignende specielle tilfælde.

Undtaget fra bestemmelsen er endvidere den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.

§ 2.

Overtrædelse af bestemmelserne i § 1 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

§ 3.

Dette regulativ træder i kraft den 1. juli 1990.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider