Lærerens karriereveje

Som lærer vil du opleve, at du i Rødovre Kommune kan bruge dine kompetencer og erfaring hos os i flere forskellige jobfunktioner. En baggrund som lærer giver derfor mulighed for at varetage flere typer af stillinger og faglige muligheder i Rødovre Kommune, som du kan læse mere om på denne side ’Lærerens karriereveje’.

Der er mange kompetente lærere i Rødovre Kommune, og du vil allerede fra starten opleve et stærkt fagligt miljø. Derudover er der en del lærere, som har en særlig skarp profil med sig fra Professionshøjskolen, og derfor har viden om og særlige ressourcer i forhold til arbejdet med fx teknologi og innovation, sundhed og trivsel, læsning og læseudfordringer, at stå på tæer i forhold til matematik mv. på de forskellige klassetrin. Det kan også være, at du som lærer har arbejdet med flere forskellige målgrupper i dit arbejdsliv, og derfor specifikt stiler mod at arbejde med børn og unge i særlige aldersgrupper.

På det specialpædagogiske felt har vi i dag stærke kompetencer og et stort engagement både på vores almenskoler og på specialskolerne. Vi udvikler løbende, og vi har derfor brug for flere gode kræfter.  Vi arbejder oftest i mindre læringsfælleskaber med afsæt i specialpædagogiske kompetencer, og i et stærkt samspil med det Pædagogiske Indsats-Team (PIT), som er en del af alle skoler.

Der er ligeledes ansatte med lærerbaggrund, der arbejder med at udvikle lokale indsatser, indrette skolernes læringsrum så det styrker rammen for læringen endnu bedre, igangsætte processer eller understøtte teknologi og innovation i vores helt eget Teknologiexperimentarium ’TekX’.

En af lærerens karriereveje, kan derfor være, at du som lærer har interesse for, mod på og lyst til at arbejde som:

  • Konsulent på skoleområdet med understøttelse af de store indsatser på skoleområdet, politiske ambitioner, trivsel, lokale projekter samt ledelse generelt.
  • Konsulent på TekX. På TekX har vi konsulenter, der arbejder med udvikling af læringsforløb samt understøtter skolernes arbejde med teknologi og innovation.
  • SSP. SSP er et stærkt samarbejde mellem skoler, socialforvaltning og politiet og i Rødovre Kommune arbejdes der forebyggende. De understøtter og samarbejder med skolerne i forbindelse med læringsforløb, forældremøder, mægling vedr. elever mv.

Ønsker du at gå ledelsesvejen som lærer, er der også gode karrieremuligheder inden for skoleledelse.

  • Skoleledelse. På alle skoler er der en samlet ledelse, hvor flere af lederne har en baggrund som lærer. Lederne kommer ofte med en baggrund, hvor de som lærere ofte er blevet involveret i skolens styring og udviklingsopgaver. Det kan også have været i form af roller eller funktioner som tillidsrepræsentant (TR), arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller har siddet med i MED-udvalg.

Både lærere og pædagoger kan endvidere supplere deres bacheloruddannelser med en kandidat, og derfra fx arbejde som tale-høre-pædagog eller som psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Ressource- og Serviceforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider