Praktikforløb for lærerstuderende

Praktikforløb for lærerstuderende

Praktikforløbene er en vigtig del af lærerstudiet. I praktikken får du gennem arbejdet med børnene mulighed for at komme tæt på lærerfagligheden, og derigennem får du erfaringer med elementer i lærerfaget og skolearbejdet. I Rødovre Kommune gør vi os derfor umage med, at dit praktikforløb bliver relevant og fagligt stærkt. På vores skoler indgår du i et tæt læringsforløb med erfarne lærere, der gennem vejledning og sparring hjælper dig med at koble teori og praksis i dit praktikforløb.

Rødovre Kommune har seks almene folkeskoler, alle med deres særlige profil, stemning og vision. Vi har derudover en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder samt en 10. klasse, som er placeret i et ungecenter. Alle skolerne i Rødovre arbejder ud fra tre fælles indsatser:

  • Sundhed & Trivsel, som blandt andet handler om mulighederne i læringsrummet.
  • Læringsfællesskaber for alle, som ud fra et stærkt børnesyn blandt andet arbejder med deltagelsesmuligheder for alle børn og unge.
  • Teknologi & Innovation, hvor vi står med en stærk profil på alle skoler med egen lokal læseplan og teknologilaboratoriet TekX

Vi tager imod lærerstuderende på alle vores skoler og i alle relevante praktikperioder. Hvis du overvejer at blive lærer og har lyst til at snuse mere til faget, inden du beslutter dig for at gå i gang med uddannelsen, kan du se, om der er ledige vikarstillinger på vores jobportal rk.dk/job.

Du kan læse mere om uddannelsen til lærer på Københavns Professionshøjskole.

Rødovre Kommune

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider