Kultur- og Fritidsudvalget

06-10-2009

Sager 58 - 60

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 58

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Folkeoplysningsudvalg - for perioden 01.01.2010 - 31.12.2013
Sag nr. 59

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til ændring af sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget for den kommende funktionsperiode 01.01.2010 – 31.12.2013, hvorefter Folkeoplysningsudvalget, jf. § 34 og 35 i Lov om støtte til folkeoplysende virksomhed, sammensættes således:

3 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen,

3 medlemmer valgt af og blandt foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, jf. kap. 4 i Lov om støtte til Folkeoplysende virksomhed,

6 medlemmer valgt af og blandt foreninger, der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kap. 5 i Lov og støtte til Folkeoplysende foreningsarbejde, med følgende fordeling: 4 fra idrætsforeninger, 1 fra børne- og ungdomsorganisationer, 1 fra kulturelle foreninger, og

1 medlem valgt af og blandt de lokale handicaporganisationer.

Endvidere vælges 2 tilforordnede, jf. § 34 stk. 2. fordelt med:

1 repræsentant valgt af og blandt Integrationsrådet, og

1 repræsentant valgt af og blandt SeniorRådet.

Svarende til Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til ændret sammensætning af Folkeoplysningsudvalget fra funktionsperioden 01.01.2010 og fremefter godkendes.

Beslutning

Anbefales, idet der jf. § 34 stk. 2 vælges 1 repræsentant fra bestyrelsen for Frivillighedscentret valgt af og blandt dets medlemmer (i alt 3 tilforordnede). (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 60

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK