Beskæftigelsesudvalget

05-10-2010

Sager 55 - 58

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 55

Beslutning

Taget til efterretning

Procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet, revision af Integrationsrådet forretningsorden samt forslag til udvikling af samarbejdet mellem Integrationsråd og forvaltning
Sag nr. 56

Sagens kerne

I 2008/2009 gennemførte Social- og Sundhedsforvaltningen en evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke. På baggrund af evalueringen har Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet et forslag til en ny procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet, et forslag til revision af Integrationsrådets forretningsorden samt et forslag til udvikling af samarbejdet mellem Integrationsråd og forvaltning.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at forslag til procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet i Rødovre Kommune og forslag til revision af forretningsorden godkendes
     
  2. at forslag til udvikling af samarbejdet mellem Integrationsråd og forvaltning godkendes 
     
  3. at forslag til procedure for udpegning af Integrationsrådet i Rødovre Kommune, forslag til forretningsorden samt forslag til udvikling af samarbejdet mellem Integrationsråd og forvaltning sendes til høring i Integrationsrådet
     
  4. at høringssvar fra Integrationsrådet behandles på møderækken i december 2010.

Beslutning

Godkendt

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2009
Sag nr. 57

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2009, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus.
Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2009 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 58

Beslutning

Intet