Folkeoplysningsudvalget

12-10-2010

Sager 40 - 43

Fold alle ud

Meddelelser - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013
Sag nr. 40

Sagens kerne

Evaluering af konferencen i Jørlunde 17. - 18. september 2010.

Beslutning

Taget til efterretning

Ansøgning om tilskud fra "Initiativpuljen" - Rødovre Statsskoles Volleyball Klub ansøger om tilskud til skoleturnering i Kidsvolley 2011
Sag nr. 41

Sagens kerne

Rødovre Statsskoles Volleyballklub ansøger Initiativpuljen?om et tilskud på kr. 18.685,- i forbindelse med afholdelse af skoleturnering i Kidsvolley den 18. februar 2011. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil kr. 12.000,-

Beslutning

Ansøgningen imødekommet med en underskudsgaranti på indtil 12.000 kr.

Kultur- og fritidspolitik for Rødovre Kommune.
Sag nr. 42

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 31.08.2010 blev det vedtaget, at der skal udarbejdes en ny ?Kultur- og Fritidspolitik? for Rødovre Kommune og i den forbindelse skal Folkeoplysningsudvalgets udpege 2 repræsentanter til arbejdsgruppen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der udpeges 2 repræsentanter til arbejdsgruppen.

Beslutning

Ahmed Dhaqane forlod mødet kl. 17.25 Følgende blev valgt: Formand Jan Quaade og Dan Larsen, AOF

Diverse - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013
Sag nr. 43

Beslutning

Taget til efterretning. Per Biener gjorde opmærksom på, at Foreningen Kurdisk Dansk Fællesskab i Rødovre undrer sig over ikke at have fået svar på henvendelse til forvaltningen.