Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

Sager 117 - 122

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 117

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børneinstitutionen Mælkevejen, opførelse af ny institution - projektforslag, ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb
Sag nr. 118

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af 29.11.2010 til opførelse af ny institution til Børneinstitutionen Mælkevejen i stedet for eksisterende bygning, der nedrives. Godkendelse af at arbejdet udbydes som hovedentreprise i licitation til entreprenører, der producerer modulbyggeri med rumstore elementer. Der er i møderækken i september 2010 givet en anlægsbevilling på 11.600.000 kr. til genhusning, nedrivning af eksisterende bygning samt opførelse af ny institution. Endvidere blev der i møderækken i september 2010 frigivet rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag og nedrivning af eksisterende børnehave. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 10.100.000 kr. Den samlede frigivne rådighedsbevilling udgør herefter 11.600.000 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som hovedentreprise i licitation,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
   
 4. at en eventuelt nødvendig tilpasning af projektet efter licitation varetages af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, og
   
 5. at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 10.100.000 kr. til frigivelse af rådighedsløb, hvorefter den samlede frigivne bevilling udgør 11.600.000 kr. 

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 119

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Kvalitetsrapport 2009/2010 - Folkeskolerne
Sag nr. 120

Sagens kerne

Børne- og kulturforvaltningen har, med afsæt i Bekendtgørelse nr. 162 om anvendelse af Kvalitetsrapporter og handleplaner i Kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune, skoleåret 2009/2010. Kvalitetsrapporten fremlægges for Kommunalbestyrelsen.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at kvalitetsrapporten 2009/2010 tages til efterretning og indgår i det videre arbejde med Rødovre Kommunes skolevæsen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (til Økonomiudvalget).

Brugerundersøgelse af tilfredshed med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre Kommune
Sag nr. 121

Sagens kerne

Som opfølgning på Kommuneplan 2010-2022 samt Direktionens fokusområde for aftalestyringen 2010 'Kvalitet i kerneopgaverne ved inddragelse af brugerne', anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at der igangsættes en brugerundersøgelse blandt forældre og elever af tilfredsheden med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre Kommune. Formålet med brugerundersøgelsen er at videreudvikle Rødovre Kommunes folkeskoler og SFO'er, således at de kan blive endnu bedre og endnu mere attraktive. Resultatet af brugerundersøgelsen skal være med til at belyse, hvordan den service og kvalitet, der ydes i skolerne og SFO'erne, opleves.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektbeskrivelse og tidsplan for brugerundersøgelse blandt forældre og elever af tilfredsheden med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre Kommune godkendes,
   
 2. at spørgeskemaerne sendes i høring i skolebestyrelserne, og
   
 3. at hver skolebestyrelse kan supplere spørgeskemaerne med op til fem lokale spørgsmål for skolen og op til fem lokale spørgsmål for SFO'en.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 122

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK