Folkeoplysningsudvalget

07-12-2010

Sager 50 - 53

Fold alle ud

Meddelelser - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013
Sag nr. 50

Sagens kerne

Nye retningslinier til folkeoplysende aktiviteter - orientering fra Kultur & Fritidsudvalgets møde den 07.12. 2010.

Nye retningslinier for puljer under Folkeoplysningsudvalget - "Initiativpuljen", "Reklameordningens 15 %´s pulje og "Udviklingspuljen"
Sag nr. 51

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har efter anmodning fra Folkeoplysningsudvalget udarbejdet forslag til nye retningslinier for "Initiativpuljen", "Reklameordnings 15%´s pulje" & "Udviklingspuljen". Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til nye retningslinier for "Initiativ puljen", "Reklameordnings 15%´s pulje" og & "Udviklingspuljen" godkendes,

at retningslinierne træder i kraft pr. 01.02.2011.

Beslutning

Taget til efterretning. Anbefales (KFU).

Ansøgning om tilskud fra reklameordningens 15%-pulje - Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud til en spiller, der er udtaget til VM 2010
Sag nr. 52

Sagens kerne

Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud på kr. 3.000 fra "Reklameordningens 15%'s pulje" i forbindelse med én spillers deltagelse i VM 2010 i Finland. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på kr. 2.045,-

Beslutning

Godkendt.

Diverse - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013
Sag nr. 53

Beslutning

Taget til efterretning.