Folkeoplysningsudvalget

15-02-2011

Sager 57 - 62

Fold alle ud

Meddelelser - Folkeoplysningsudvalget 2010-2013
Sag nr. 57

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovreordningen 2011 - Islev Sportsdykker Klub ansøger om tilskud fra Rødovreordningen for 2011
Sag nr. 58

Sagens kerne

Islev Sportsdykker Klub ansøger i brev af 2. februar 2011 om et tilskud fra Rødovreordningen 2011, på kr. 18.920, idet de ikke fik ansøgt inden for tidsfristen.
 
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Ansøgning imødekommet. Islev Sportsdykker Klub, Torben Z. Petersen forlod mødet under behandling af dette punkt.

Udpegning af en repræsentant og en suppleant til Integrationsrådet i Rødovre Kommune for perioden 2011-2014
Sag nr. 59

Sagens kerne

Udpegning af en repræsentant og en suppleant til integrationsrådet i Rødovre Kommune for perioden marts 2011-marts 2014.
 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, at der udpeges en repræsentant og en suppleant fra Folkeoplysningsudvalget til Integrationsrådet for perioden marts 2011-marts 2014

Beslutning

Jan Quaade blev valgt til repræsentant og Helle Skaarup som suppleant.

Udvælgelse af 2 foreninger til stikprøvekontrol for 2010 - Tilskud fra Folkeoplysningsloven
Sag nr. 60

Sagens kerne

Kultur og Fritidsudvalget har vedtaget at udtage 1-2 foreninger, som modtager tilskud fra Folkeoplysningsloven, til stikprøvekontrol pr. kalenderår.
 
Børne- og Kulturforvaltning indstiller,
  1. at der udvælges 2 foreninger
     
  2. at udvælgelsen foregår ved lodtrækning
     
  3. at en af Folkeoplysningsudvalgets medlemmer fungere som bisidder

Beslutning

1. Godkendt. 2. Boldklubben Vest og Rødovre Amatørdanserforening. 3. Jan Quaade blev valgt som bisidder.

Ansøgning om tilskud fra reklameordningens 15%-pulje - Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger om tilskud til DM i Ishockey for 2011
Sag nr. 61

Sagens kerne

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger den 21. januar 2011 om tilskud på kr. 210.900,- i forbindelse med deltagelse i DM 2011.
 
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Ansøgningen imødekommet med en underskudsgaranti på indtil kr. 45.780. Poul Lundberg Andreassen mødte kl. 17.35.

Diverse - Folkeoplysningsudvalget 2010 - 2013
Sag nr. 62

Beslutning

Taget til efterretning.