Børne- og Skoleudvalget

13-03-2007

Sager 24 - 31

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 24

Beslutning

Taget til efterretning.

Islev Skole, renovering af hjemkundskabslokalerne - godkendelse af projektforslag, ansøgning om bevilling
Sag nr. 25

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af februar 2007 på renovering af hjemkundskabslokalerne på Islev Skole. Godkendelse af arbejdet udbydes i fagentrepriser i underhåndsbud. Der ansøges om anlægsbevilling på 1.378.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til renovering af hjemkundskabslokalerne på Islev Skole. Der er i decembermøderækken 2006 givet en bevilling på 75.000 kr. til igangsætning af projekteringen. Den samlede bevilling udgør herefter 1.453.000 kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslaget godkendes,
 2. at arbejdet udbydes i fagentrepriser i underhåndsbud,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 1.378.000 kr. til renovering af hjemkundskabslokalerne på Islev Skole. Herefter udgør den samlede bevilling 1.453.000 kr.,
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.378.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Valhøj Skole, renovering af lofter/ ændring af belysning - ansøgning om bevilling
Sag nr. 26

Sagens kerne

Godkendelse af videreførelse af renoveringen af lofter og belysning på Valhøj Skole. Godkendelse af, at arbejdet videreføres med de entreprenører, der vandt licitationen på 1. etape, forudsat at prisen holder sig på samme niveau med tilføjelse af pristalsregulering. Ansøgning om anlægsbevilling på 1.670.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at renoveringen af lofter og belysning videreføres
 2. at arbejdet videreføres med de entreprenører,der vandt licitationen på 1. etape, forudsat at prisen holder sig på samme niveau med tilføjelse af pristalsregulering
 3. at der gives en anlægsbevilling på 1.670.000 kr. til gennemførelse af arbejdet
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.670.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 27

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Virksomhedsplaner for skoleafdelingens decentrale institutioner
Sag nr. 28

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har indhentet virksomhedsplanerne for skoleafdelingens de­centrale institutioner, som ikke er på aftalesty­ring.
     
Der har i januar/februar 2007 været afholdt dia­logmøder med institutionerne.
     
Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om processen, indholdet i virksomhedsplanerne, samt de beskrevne signaler til Børne- og Sko­leudvalget.
     
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
     
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

IT plan - folkeskolen
Sag nr. 29

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Fællesforvaltningen, IKT-kontoret, Direktionens ITstyregruppe udarbejdet forslag til udbygning af IT på skoleområdet gennem tekniske investeringer og anskaffelser i perioden 2004-2008. Planen for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 22.06.2004. Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.943.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til videreførelse af IT-planen gældende for årene 2004 – 2008. Der ansøges om en indtægtsbevilling på 750.000 kr. fra Undervisningsministeriet med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der ansøges om tillæg til anlægsbevillingen på 750.000 kr., så rådighedsbevilling for 2007 udgør 2.693.000 kr. og den samlede bevilling herefter udgør 9.778.000 kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.943.000 kr. til videreførelse af IT-handleplanen,
 2. at der gives en indtægtsbevilling på 750.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb på funktionen Folkeskoler,
 3. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 750.000 kr.,
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.943.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 750.000 kr. finansieret af Undervisningsministeriet.
        
       

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Virksomhedsplaner 2006 - 2007 fra skolesocialprojekterne Annexet og Skiftesporet.
Sag nr. 30

Sagens kerne

Skolesocialprojekternes virksomhedsplaner for 2006 – 2007 forelægges til orientering. Forelæggelsen sker såvel i Børne- og Skoleudvalget som i Social- og Sundhedsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen, indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 31

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK