Kultur- og Fritidsudvalget

15-01-2008

Sager 1 - 7

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udbygning af Motorring 3 - Konsekvenser for Vestvoldens Ungdomsklub "Knallertbanen"
Sag nr. 2

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en redegørelse i notat af 05.01.2008 vedrørende konsekvenserne for Vestvoldens Ungdomsklub ”Knallertbanen” i forbindelse med anlæg og udvidelse af Motorring 3.

Fredningsnævnet for København har i brev af 27.11.2007 meddelt dispensation til genetablering af knallertbanen.

Kulturarvsstyrelsen har i brev af 18.12.2007 påklaget Fredningsnævnets afgørelse til Naturklagenævnet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Børne- og Kulturforvaltningens redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udstyr til selvbetjening på Rødovre Kommunebiblioteker - anlægsregnskab
Sag nr. 3

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af selvbetjeningsudstyr til udlånsfunktionen på Hovedbiblioteket og Filialbiblioteket Trekanten.
Bevilling 19.12.20061.800.000 kr.
Forbrug1.799.828 kr.
Mindreforbrug172 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
     
 2. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen på 172 kr., samt
     
 3. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen i 2007, og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Etablering af 2 kunststofgræsbaner på Espelundens Idrætsanlæg
Sag nr. 4

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til etablering af 2 kunststofgræsbaner på Espelundens Idrætsanlæg.

Udgiften til projekteringsforslag, udbud, opfølgning og rådgivning ved ekstern rådgiver er kalkuleret til 490.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 
   
 1. at tidsplan godkendes,
     
 2. at Park- og Naturafdelingen varetager udarbejdelse af projektforslag med bistand fra ekstern rådgiver,
     
 3. at der gives projekteringsbevilling på 490.000 kr. til undersøgelse af etablering af 2 kunststofgræsbaner,
     
 4. at der afsættes rådighedsbeløb på 490.000 kr.,
     
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 490.000 kr. til projektering via ekstern rådgiver, som finansieres via kassebeholdningen 2008, og
      
 6. at Park- og Naturafdelingen bemyndiges til at indgå kontrakt med ekstern rådgiver.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Kunststofgræsbaner - nedsættelse af styregruppe og projektgruppe
Sag nr. 5

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til den administrative og politiske styring til at varetage etableringen af 2 kunststofgræsbaner på Espelundens Idrætsanlæg på arealet ved de p.t. anlagte grusbaner 1 og 2.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at forslag til styregruppe og projektgruppe godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Projekt "Børnenes og ungdommens kraftcenter" - et nålestiksprojekt i Kærene og Bybjerget i Rødovre Kommune
Sag nr. 6

Sagens kerne

Boligorganisationerne KAB (tidligere AKB), AAB, RAB og Lejerbo i Kærene/Bybjerget har fået forhåndstilsagn fra Landsbyggefonden om en støtteramme på 1.968.750 kr. til sociale aktiviteter.

En eventuel bevilling af beløbet er afhængig af en yderligere lokal medfinansiering på 656.250 kr., samt at kommunen anbefaler ansøgningen.
De nævnte boligorganisationer har i samarbejde med Forvaltningen udarbejdet ansøgning til projektet, der har som hovedformål at inddrage børn og unge i beslutningsprocesserne i området.

Boligorganisationerne dækker den lokale medfinansiering med ca. 450.000 kr. medens Kommunen bidrager med projektstyring, konsulentbistand m.v. til en værdi af ca. 210.000 kr. i projektperioden 2008 – 2010.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Rødovre Kommune overfor Landsbyggefonden anbefaler den foreliggende ansøgning.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 7

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK