Kultur- og Fritidsudvalget

12-06-2008

Sager 49 - 51

Fold alle ud

Opførelse af håndboldhal - licitation og tidsplan
Sag nr. 49

Sagens kerne

Forelæggelse af licitationsresultat samt tidsplan vedrørende opførelse af håndboldhal.

Efter dialog med entreprenør om økonomi og optimering af projektet forelægges resultatet for Kultur- og Fritidsudvalget på ekstraordinært udvalgsmøde den 12.06.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Drøftet. Fremsendes til Økonomiudvalget til videre behandling.

Opførelse af skøjte- og tennishal - licitation og tidsplan
Sag nr. 50

Sagens kerne

Forelæggelse af licitationsresultat samt tidsplan vedrørende opførelse af skøjte – og tennishal.

Efter dialog med entreprenør om økonomi og optimering af projektet forelægges resultatet for Kultur- og Fritidsudvalget på ekstraordinært udvalgsmøde den 12.06.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Drøftet. Fremsendes til Økonomiudvalget til videre behandling.

Diverse
Sag nr. 51

Beslutning

Taget til efterretning.