Kultur- og Fritidsudvalget

14-11-2007

Sager 55 - 58

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 55

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

B.77 - flytning og indretning af nye klublokaler, ansøgning om bevilling
Sag nr. 56

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til flytning og indretning af nye klublokaler til B.77 på Valhøj Skole samt nedrivning af B.77’s nuværende klublokaler ved Søtorp.

Udgifterne til gennemførelsen af arbejderne anslås til 1.040.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 1.040.000 kr. til flytning og indretning af nye klublokaler til B.77 samt nedrivning af klublokalerne ved Søtorp,
  2. at der afsættes rådighedsbeløb på 1.040.000 kr., samt
  3. at der frigives rådighedsbeløb på 1.040.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen i 2007.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune - godkendelse
Sag nr. 57

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 28.08.2007 at sende udkast til den nye overordnede børne- og ungepolitik i høring frem til den 01.10.2007.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik har nu været til høring i relevante bestyrelser, udvalg og råd.

I alt er indkommet 18 høringssvar og den generelle tilbagemelding er langt overvejende positiv.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik med indarbejdede høringssvar forelægges hermed til godkendelse og erstatter således den hidtil gældende overordnede børne- og ungepolitik fra 1997.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den nye overordnede børne- og ungepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 58

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK