Kultur- og Fritidsudvalget

10-04-2007

Sager 18 - 20

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 18

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Handicappolitik - høringsmateriale
Sag nr. 19

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i januarmøderækken 2006 at udarbejde en handicappolitik for Rødovre Kommune.

Arbejdet er mundet ud i et forslag til handicappolitik og et idékatalog som bilag til handicappolitikken.

Forslag til handicappolitik samt Idèkatalog sendes til høring blandt organisationer og grupper, der har særlig interesse for handicapområdet, samt medarbejderrepræsentanter primo maj 2007. Høringsfristen udløber den 13. august 2007.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at forslag til Rødovre Kommunes Handicappolitik tages til efterretning
  2. at forslag til Rødovre Kommunes Handicappolitik sendes i høring frem til 13. august 2007
  3. at handicappolitikken behandles endeligt i septembermøderækken.

Beslutning

Pkt. 1 Taget til efterretning med de faldne bemærkninger. Pkt. 2 Anbefales (til Økonomiudvalget). Pkt. 3 Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 20

Beslutning

Taget til efterretning.