Socialudvalget

14-11-2006

Sager 90 - 93

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 90

Sagens kerne

Oversigt fremlagt.

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2006
Sag nr. 91

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.09.2006 – 20.10.2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Årets Ildsjæl 2006
Sag nr. 92

Sagens kerne

Orientering om uddeling af frivillighedsprisen ”Årets Ildsjæl” 2006.
Orienteringen vil blive givet mundtligt på Socialudvalgets møde.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at priskomiteens indstilling tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 93

Beslutning

Intet