Kommunalbestyrelsen

05-09-2006

Sager 176 - 177

Fold alle ud

Budgetforslag 2007 – overslagsår 2008 – 2010
Sag nr. 176

Sagens kerne

Fremsendelse af Budgetforslag 2007 - overslagsår 2008 – 2010 til 1. behandling. Budgetforslag 2007 er baseret på:
  • Bevillingsniveauet følger det enkelte udvalg.
  • Udskrivningsprocenten for indkomstskat udgør 24,77.
  • Grundskyldepromillen er fastsat til 30,80.
  • Kirkeskatteprocenten udgør 0,72.
  • Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag.
Der i 2007 er budgetteret med:
  • Henlæggelser til kassebeholdningen på 0,5 mio. kr.
  • Nettoudgifter til driftsvirksomhed på 1.778,8 mio. kr.
  • Nettoudgifter til anlæg på 57,4 mio. kr.
    
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstillerat Budgetforslaget 2007 overslagsår 2008-2010 fremsendes til 1. behandling. Økonomiudvalget Budgetforslag 2007 med overslagsårene 2008-2010 fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Budgetforslaget henvist til 2. behandling i Økonomiudvalget den 04.10.2006 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 10.10.2006.

Diverse
Sag nr. 177

Beslutning

Taget til efterretning.