Beskæftigelsesudvalget

13-05-2008

Sager 18 - 23

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 18

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 1. kvartal 2008
Sag nr. 19

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 1. kvartal 2008 og Nøgletalsrapport fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland for 4. kvartal 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at Kvartalsstatistikken for Rødovre Jobcenter for 1. kvartal 2008 tages til efterretning.
      
  2. at Nøgletalsrapporten fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland for 4. kvartal 2007 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Udkast til Beskæftigelsesplan 2009
Sag nr. 20

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed udkast til Beskæftigelsesplan 2009 til drøftelse.

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at udkast til Beskæftigelsesplan 2009 drøftes.

Beslutning

Sagen drøftet

Strategi 2007 - Planstrategi og Agenda 21 - strategi
Sag nr. 21

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Strategi 2007.

Strategien har været fremlagt i høring i perioden 23.01.2008 til den 20.03.2008. Der er indkommet 3 høringssvar.

Teknisk Forvaltning anbefaler på baggrund af henvendelserne, at der i det videre kommuneplanarbejde fastlægges retningslinier for den kommunale detailhandelsstruktur, der sikrer Rødovre Centrums status og konkurrenceevne, at der fastlægges retningslinier der sikrer de kulturhistoriske bevaringsværdier, at der sættes fokus på hvorledes bydelscenteret ved Islev Torv kan styrkes, samt at der tages stilling til borger- og interessentinddragelse i kommuneplanarbejdet. Der vil blive inddraget mange andre emner og ovenstående præciseringer vurderes ikke at være i modstrid med den vedtagne Strategi 2007.

Jf. Planlovens § 23a skal Kommunalbestyrelsen efter udløbet af fristen tage stilling til, om der skal vedtages ændringer af den offentliggjorte strategi.

Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at der ikke sker ændringer i den vedtagne Strategi 2007.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Regional udviklingsplan for Region Hovedstaden
Sag nr. 22

Sagens kerne

Region Hovedstaden har den 13.03.2008 fremlagt et forslag til regional udviklingsplan for Region Hovedstaden med titlen ”Danmarks hovedstadsregion – en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst”.

I forbindelse med strukturreformen blev den regionale udviklingsplan indført som et strategisk instrument, der skal opstille visioner for den ønskelige regionale udvikling, efter bortfaldet af egentlige regionplaner.

Den regionale udviklingsplan har været i høring i alle forvaltninger, og Teknisk Forvaltning har på baggrund af forvaltningernes tilbagemeldinger udarbejdet forslaget til høringssvar.

Sagen forelægges samtidigt i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,


at Rødovre Kommunes høringssvar til Forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsområdet vedtages til fremsendelse til Region Hovedstaden.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 23

Beslutning

Intet

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK