Beskæftigelsesudvalget

12-09-2006

Sager 5 - 9

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 5

Sagens kerne

Oversigt fremlagt

Beslutning

Taget til efterretning

Orientering om integrationsområdet i Arbejdsmarkedsafdelingen
Sag nr. 6

Sagens kerne

Arbejdsmarkedsafdelingen orienterer mundtligt om integrationsområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Henvendelse fra Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Spittau vedr. beskæftigelsesindsatsen
Sag nr. 7

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Spittau har i brev af 18. august 2006 skrevet til Økonomiudvalget vedrørende beskæftigelsesindsatsen.

Sagen fremlægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning

Budgetforslag 2007 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 8

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2007, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 23. august 2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 9

Beslutning

Intet