Børne- og Skoleudvalget

09-05-2017

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Hans Houmøller (Ø)
Kim Hammer (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 36 - 39

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
  2. Forslag til dialogmøder 2018
  3. Orientering om artiklen "Innovative elever vinder priser"
  4. Notat om status på indsatsen for flygtninge og familiesammenførte

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget 28. marts til 18. april 2017
Bilag 2: Forslag til dialogmøder 2018
Bilag 3: Innovative elever vinder priser
Bilag 4: Status på indsatsen for flygtninge og familiesammenførte

Forventet behov for daginstitutionspladser maj 2017
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutioner fra maj 2017 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pladserne for maj er færdigvisiteret. Det forventes, at der pr. 1. maj er 162 børnehaveenheder (mod 132 pr. 1. april), der benyttes af børn under 3 år.

Kapaciteten for vuggestuebørn er opgjort med udgangspunkt i den forventede indskrivning pr. 31. maj.

Børn der fylder 3 år i maj måned er derfor fratrukket tallet over den manglende vuggestuekapacitet.

Fremover vil behovsoversigten være angivet, som den faktiske tilgang af vuggestuebørn mod tidligere gennemsnitstal.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt maj 2017 - april 2018

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2017 for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2017.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 - Børne- og Skoleudvalget"

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Børne- og Skoleudvalget - Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017.

Diverse
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.