Oplysning om behandling af personoplysning

Oplysning om behandling af personoplysning

Fold alle ud

I Byggesags- og Erhvervsafdelingen

Oplysningspligt

Når Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig, skal du som udgangspunkt have besked om det. Du skal bl.a. oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder du har. Derfor får du dette dokument med de informationer du har krav på jf. Persondataforordningen.

Sagsbehandling

Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i kommunen der skal sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi inden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig i forbindelse med behandling af sager relateret til Bygge- og Planloven. Kommunen kan behandle oplysninger om dig jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og Forvaltningsloven § 29.

Kategori af personoplysninger

Til brug i behandlingen af sager relateret til Bygge- og Planloven, vil vi behandle almindelige personoplysninger som f.eks. navn, adresse tlf., cpr. nr., email-adresse.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Vi indsamler normalt kun oplysninger, som vi har modtaget fra dig. Øvrige oplysninger indhentes oftest fra registre som BBR (bygnings- og boligregistret) og weblager (arkiv over byggesager). Hvis det er relevant for sagsbehandlingen kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det, eller du har givet udtrykkeligt samtykke.

Videregivelse af dine oplysninger

Rødovre Kommune kan videregive oplysninger om en byggesag i forbindelse med f.eks. naboorienteringer eller partshøringer.

Opbevaring af dine personoplysninger

Når en byggesag er færdigbehandlet bliver den gemt på www.weblager.dk, som er kommunens byggesagsarkiv. Alle personfølsomme oplysninger bliver sløret, så de ikke fremgår (f.eks. cpr-numre).

Rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder på Rødovre Kommunes hjemmeside og på Datatilsynets hjemmeside.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på Rødovre Kommunes databeskyttelsesrådgivere

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Byggesags- og Erhvervsafdelingen, som behandler dine oplysninger i forbindelse med bygge- eller plansager. Du kan også skrive til vores databeskyttelsesrådgiver - se sådan kontakter du databeskyttelsesrådgiver eller ringe på telefonnr. 23 99 05 19.

Privatlivspolitik

Hvis du ønsker mere information om Rødovre Kommunes generelle privatlivspolitik kan du finde mere information på vores hjemmeside.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider