Sammen om fremtidens digitale løsninger

Selvom digitalisering har været på dagsordenen i Rødovre Kommune i mange år, ser vi stadig gode muligheder for at skabe digital værdi til glæde for os alle. Sammen med borgere og lokale virksomhedsrepræsentanter ønsker vi at skabe de digitale løsninger, som hjælper vores borgerere eller virksomheder bedst muligt. Derfor har vi nedsat et udvalg, hvor politikere fra Kommunalbestyrelsen skal arbejde sammen med Rødovres borgere og virksomhedsrepræsentanter om at finde gode måder at bruge digitalisering.

Har du spørgsmål?

Fold alle ud

Opgaveudvalget

For at sende personfølsom/fortroligt post skal du benytte dit MitID.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Henrik Lind, tovholderen for opgaveudvalget, via Digital Post.

Skriv Digital Post

Det er udvalgets opgave:

 • At bidrage med overordnede betragtninger i forhold til de borger- og virksomhedsrettede pejlemærker i digitaliseringsstrategien
 • At komme med forslag til konkrete tiltag, der kan indgå i arbejdet med handleplaner på digitaliseringsområdet og dermed være med til at realisere digitaliseringsstrategi 2023-2026

Arbejdet i opgaveudvalget begynder juni 2023, og opgaveudvalget skal aflevere dets anbefalinger til Kommunalbestyrelsen juni 2024.

Administrationen vil arbejde videre med opgaveudvalgets bidrag i forbindelse med handleplaner, og forslag fra udvalget udvikles og prioriteres under hensyn til ressourcer og øvrige tiltag på digitaliseringsområdet.

Mere om opgaveudvalget

Fold alle ud

Medlemmer

Opgaveudvalget på digitaliseringsområdet består af 5 politikere og 10 borgere.

Politisk udpegede:

 • Annie Arnoldsen Petersen (A) - Formand
 • Jette Louise Larsen (C)
 • Mikkel Molin (V)
 • Martin Rosenkrantz (F)
 • Peter Mikkelsen (Ø)

Borgere og virksomhedsrepræsentanter:

 • Ditte Julie Wolff-Jacobsen
 • Jonas Krøier Ravn
 • Kristoffer Østerlund Kadtmann
 • Lasse Holm-Hansen
 • Marianne Birgitte Christensen
 • Michel Fruergaard Masana
 • Ole Højstrøm
 • Peter Bassøe
 • Silja Tuulia Nielsen
 • Thomas Eili Pedersen

Politisk forankring

Med vedtagelsen af budget 2023 besluttede kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17 stk. 4-udvalg med borgere og virksomheder, der skal understøtte Rødovre Kommunes arbejde med at realisere Digitaliseringsstrategi 2023-2026.

Opgaveudvalget er referer til Kommunalbestyrelsen, og udvalgsperioden er fra juni 2023 og afsluttes juni 2024. Der udarbejdes en skriftlig afrapportering fra arbejdet i opgaveudvalget. Den skriftlige afrapportering præsenteres på et temamøde forud for et møde i Kommunalbestyrelsen.

Hvad er et opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg)?

Rødovre Kommune ønsker at inddrage borgerne endnu mere i dialogen om kommunens udvikling. Derfor er der nedsat særlige opgaveudvalg - såkaldte § 17 stk. 4-udvalg (særlige udvalg) - hvor borgere arbejder sammen med politikere om udvalgte emner. Opgaveudvalg er rådgivende og kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalg er midlertidige og løber indtil den aftalte opgave er løst, hvorefter de nedlægges. Det er Kommunalbestyrelsen, der jf. den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4 kan beslutte, hvilke opgaveudvalg, der nedsættes.

Læs også