Udskiftning af kørestrømsmaster

21/08-2023

Banedanmark udskifter kørestrømsmaster på ved Storekær 3 i ugerne 35 og 36 - den 28.
august til 10. september 2023 med tilhørende højspændingsafbryder og forsyningskabler. Arbejdet kræver trafikafspærring af sporet, hvorfor en del af arbejdet kun kan foregå om aften og natten. Alt støjende arbejde, som kan laves i dagtimerne vil blive lavet i dagtimerne.

Arbejdet består af kabeltræk, udskiftning af kabler ved forsyningsstationen, opsætning og montering af komponenter på køreledningsmaster, boringsarbejde, fjernelse af gamle master og fundamenter samt kørsel med maskiner.

Banedanmark har tidligere søgt dispensation til arbejdet i ugerne 35 og 36. Grundet vejrlige forhold kunne aktiviteterne på projektet ikke gennemføres i perioden.

Læs dispensationen