Ejendomsskat

Ejer du en ejendom, har du som pensionist mulighed for, at ansøge om lån til betaling af ejendomsskat.

Selvbetjening

Fold alle ud

Hent din ejendomsskattebillet

Husk at have MitID klar.

Tilslutning af 'Hent din ejendomsskattebillet' til Rødovre Kommune

Med denne løsning kan borgere og virksomheder selv kan trække en kopi af sin ejendomsskattebillet via denne selvbetjeningsløsning.

Du skal bruge: 

 • Ejendomsskattebilletten (Matrikelbetegnelse samt ejendomsnummer og ejendomsregisternummer)
 • Cpr-nummer (din egen samt evt. ægtefælle) 
Start selvbetjening

Yderligere information om ejendomsværdiskatten

Husk at have MitID klar.

Du skal bruge:

 • Ejendomsskattebilletten (Matrikelbetegnelse samt ejendomsnummer og ejendomsregisternummer)
 • Cpr-nummer (din egen samt evt. ægtefælle)
Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Bolig - Ejendomsskat

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Ejendomsskat

Fold alle ud

Hvad er ejendomsskat?

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Det er ejendomsvurderingen/grundværdien, der bestemmer, hvor meget du skal betale.

Fra 2024 betaler du ejendomsskatterne over din forskudsskat. 

Regulering grundskyld 2021 – 2023

Boligejere får besked om grundskylden for 2021-23

Fra april 2024 får mange boligejere nye ændrede ejendomsskattebilletter for skatteårene 2021-23.

Grundskyld på et foreløbigt grundlag

Da grundskylden for 2021, 2022 og 2023 blev beregnet, var 2020-vurderingen for ejerboliger endnu ikke klar. Derfor er grundskylden for disse år i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag. Nu udsender vurderingsmyndighederne løbende de nye vurderinger pr. 1. januar 2020 til boligejerne. På den baggrund beregnes den endelige skat på baggrund af 2020-vurderingen af kommunen og grundskylden for 2021, 2022 og 2023 efterreguleres.

Efterregulering af grundskyld: Ny ejendomsskattebillet fra kommunen

Når kommunen har beregnet den endelige grundskyld på baggrund af 2020-vurderingen, sender kommunen en ny ejendomsskattebillet for hvert af skatteårene 2021-2023. Til og med 2023 var der skatteloft på grundskylden, der begrænser, hvor meget den kan stige hvert år. Da langt de fleste boligejere er tilmeldt indefrysningsordningen for grundskyld, vil eventuelle stigninger også typisk blive indefrosset, så du først skal betale, når du sælger boligen. Det betyder, at 2020-vurderingen får begrænset økonomisk betydning for de fleste boligejere.

Sådan beregner vi din grundskyld for årene 2021-2023 (vurderingsportalen.dk)

Har du købt eller solgt for nyligt? Vær opmærksom, når grundskylden bliver efterreguleret

Det er den aktuelle ejer, der får en eventuel opkrævning eller penge tilbage, når kommunen efterregulerer grundskylden for 2021-2023 på baggrund af 2020-vurderingen. Vi opfordrer til, at du tjekker købsaftalen, hvis du er ny ejer og har fået en opkrævning fra kommunen på grundskyld for en periode, hvor den tidligere ejer ejede ejendommen. Det samme gælder tidligere ejer, hvis kommunen har udbetalt overskydende grundskyld til den nye ejer.

Ny ejer efter 1. januar 2021: Efterregulering af grundskyld (vurderingsportalen.dk)

Jeg er ikke enig i vurderingen af min ejendom?

Det er Vurderingsstyrelsen, der er vurderingsmyndighed. Spørgsmål omhandlende vurderingen af din ejendom skal derfor rettes til Vurderingsstyrelsen.

Ejendomsskatternes beregning (gældende regler til 31/12-2023)

Grundlaget for ejendomsskatteberegningen er den aktuelle vurdering. Ejendomsskatten er omfattet af et grundskatteloft: Grundskatteloftet begrænser hvor meget den enkelte grundejers grundskyld ved uændret grundskyldspromille kan stige fra år til år. Beregningsgrundlaget - den afgiftspligtige grundværdi – kan som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten er i 2023 fastsat til 2,8 for alle ejendomme. Det er folketinget der hvert år vedtager stigningsprocenten for det kommende år.

Nye boligskatteregler træder i kraft fra 2024, staten overtager opkrævningen af ejendomsskatten.

Der kan læses mere om ny boligskat 2024 på vurderingsportalen

Dækningsafgift erhvervsejendomme

Folketinget vedtog i december måned 2021 en ny lov.

Dækningsafgiften opkræves fremadrettet på grundlag af grundværdien i stedet for af forskelsværdien. 
Dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme i Rødovre Kommune udgør 6,4 promille. 

For kalenderårene 2024-2028 kan kommunalbestyrelsen ikke fastsætte satsen for dækningsafgiften højere end den fastsatte sats på 6,4 promille.

Nye boligskatteregler træder i kraft fra 2024, staten overtager opkrævningen af grundskyld samt dækningsafgift.

Der kan læses mere om ny boligskat 2024 på vurderingsportalen

Indefrysning af stigning i grundskyld 2018-2023

Regeringen vedtog i 2018 en ny lov, som betyder, at en eventuel stigning i grundskylden gældende fra 2018 og fremover ikke skal betales her og nu, men først når du sælger din bolig.

Når du sælger din bolig, skal hele lånet indfries til kommunen. Ændrer en ejendom anvendelse og der ikke opkræves ejendomsværdiskat mere, skal lånet også indfries. Opkrævning udsendes automatisk til alle ejere, når der er sket ejerskifte på ejendommen.

Indefrysningslånet for perioden 2018-2023 bliver i kommunen indtil videre, og lånet er rentefrit så længe kommunen administrerer ordningen.

Nye boligskatteregler fra 2024 betyder, at indefrysningen fortsætter i staten fra 2024.

Framelding af indefrysning til kommunen på Borger.dk

Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit MitID.

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb for perioden 2018-2023. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage.

Hvis du ikke har MitID, kan du kontakte kommunen og bede om at blive frameldt.

Framelder du ordningen på Borger.dk, vil du modtage et indbetalingskort som kan betales med kort/MobilePay via "MitBetalingsoverblik" på rk.dk eller borger.dk.

Hvad opkræves på ejendomsskattebilletten?

 • Afgift vedr. rottebekæmpelse.
 • Dagrenovationsafgift etageejendomme. 
 • Dagrenovation villaer/rækkehuse. 
 • Skorstensfejerafgift.

Hvor finder jeg min ejendomsskattebillet/bidragsbillet?

Ejendomsbidragsbilletten for det kommende år udsendes til alle ejere i december måned.
Ejendomsbidragsbilletten udsendes via digital post. Du vil dermed altid kunne finde din bidragsbillet.

Mangler du ejendomsskattebilletten kan du hente den via www.rk.dk eller på www.borger.dk 

Hvornår opkræves bidragene?

Kommunen opkræver bidragene 2 gange om året.

1. rate forfalder 01.01.2024 med sidste rettidige betalingsdag 05.01.2024.
2. rate forfalder 01.07.2024 med sidste rettidige betalingsdag 05.07.2024. 

Ved betaling efter sidste rettidig indbetalingsdag beregnes renter. Ubetalte renter og gebyrer bliver opkrævet på indbetalingskortet og vil ikke fremgå af ejendomsbidragsbilletten. 

Hvordan indbetales bidragene?

Regning med læselinje udsendes særskilt ca.10 dage før hver rates forfaldstid via digital post. Hvis du tilmelder til betalingsservice (Nets) er du sikker på, at regningen bliver betalt til tiden. Husk dog altid at kontrollere, om betalingen står på betalingsoversigten.

Der udsendes ikke regning med læselinje, når betalingen sker via Betalingsservice, det kan du se på din betalingsoversigt.

Du har selv pligt til at sikre, at der sker betaling til tiden.

Vær opmærksom på ændrede regler pr. 1/1-2024 – hvem hæfter for betaling?

Ejendomsbidrag for hele året stiftes den 1/1-xx og opkræves i 2 rater

Det er den tinglyste ejer af fast ejendom på stiftelsestidspunktet, der hæfter for betaling af de kommunale ejendomsbidrag, gebyrlovens § 4, stk. 1 og 2.

Det betyder bl.a., at den tinglyste ejer på stiftelsestidspunktet skal sørge for betalingen for hele året - også selvom ejendommen skifter ejer i løbet af året fx i forbindelse med salg.

Køber og sælger må afklare dette forhold i forbindelse med handlen - typisk over refusionsopgørelsen     

Er du ny ejer eller skal du sælge, så husk?

 • at der er 2 rater, og raterne betales forud. 
 • at der herfra sendes en bidragsbillet til orientering til alle nye ejere.
 • at køber/sælger selv skal ordne mellemværendet på refusionsopgørelsen.
 • at det er ejendommens tinglyste ejer pr. 1/1-xx, som hæfter for hele årets bidrag, begge rater.
  Ny ejer modtager ikke opkrævning det første kalenderår, hvor ejendommen overtages.
 • at kommunen sender rykkerskrivelse ud hvis bidragene ikke er betalt
 • at renter og gebyrer ved for sen betaling bliver opkrævet på indbetalingskortet og ikke på ejendomsbidragsbillettten.   
 • at afmelde betalingsservice i god tid
 • at tilmelde til betalingsservice

Lån til betaling af ejendomsskat - ændringer pr. 01-01-2024

I 2024 overtager skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne.

Fra november 2023 kan du ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk.

De kommunale pensionistlån frem til 2024 bliver indtil videre i kommunerne. Hvis du vil have overblik over dine lån frem til 2024, skal du derfor kontakte kommunen.

Yderligere oplysninger om lån fra 01-01-2024 findes her Ansøg om pensionistlån til betaling af grundskyld (vurderingsportalen.dk)

Har du spørgsmål vedrørende:

 • Ejendomsskat, grundskyld og dækningsafgift så kontakt Ejendomsbeskatningen på tlf. 36 37 73 41 
 • Betaling og eventuelle restancer så kontakt Opkrævningen på tlf. 36 37 73 32, 36 37 73 31 eller 36 37 73 30 
 • Dagrenovation så kontakt Teknisk Forvaltning på tlf. 36 37 72 23 eller 36 37 71 89 
 • Vand så kontakt HOFOR på tlf. 33 95 33 95
 • Lån til betaling af ejendomsskatter så kontakt Ejendomsbeskatningen på tlf. 36 37 73 41

Ressource- og Serviceforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider