Pleje- og anlægsplan for Vestvolden

Vestvolden er landets største fortidsminde og et historisk monument af national og europæisk betydning

Udover at være et historisk monument er Vestvolden – i kraft af både størrelse og beliggenhed – et rekreativt område af såvel lokal som regional betydning, samt et biologisk åndehul med store naturværdier.

Vestvolden med tilgrænsende arealer blev fredet i 1996. Se fredningskendelsen. Fredningen omfatter et ca. 528 ha stort grønt område mellem Utterslev Mose og Avedøre Holme, hvoraf det fredede fortidsminde Vestvolden udgør godt en fjerdedel. Fredningen strækker sig gennem fire kommuner: Københavns, Rødovre, Brøndby og Hvidovre. 

Fredningen rummer et generelt forbud mod tilstandsændringer, med mindre det fremgår af den gældende Pleje- og Anlægsplan.

Planen udarbejdes i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og de fire beliggenhedskommuner, og gælder for fem år ad gangen.

Du kan læse mere om, hvilke oplevelser du kan få på Vestvolden her...

Pleje- og anlægsplan for vestvolden

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider