Pleje- og anlægsplan for Vestvolden

Vestvolden er landets største fortidsminde og et historisk monument af national og europæisk betydning

Udover at være et historisk monument er Vestvolden – i kraft af både størrelse og beliggenhed – et rekreativt område af såvel lokal som regional betydning, samt et biologisk åndehul med store naturværdier.

Vestvolden med tilgrænsende arealer blev fredet i 1996. Se fredningskendelsen. Fredningen omfatter et ca. 528 ha stort grønt område mellem Utterslev Mose og Avedøre Holme, hvoraf det fredede fortidsminde Vestvolden udgør godt en fjerdedel. Fredningen strækker sig gennem fire kommuner: Københavns, Rødovre, Brøndby og Hvidovre. 

Fredningen rummer et generelt forbud mod tilstandsændringer, med mindre det fremgår af den gældende Pleje- og Anlægsplan.

Planen udarbejdes i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og de fire beliggenhedskommuner, og gælder for fem år ad gangen.

Du kan læse mere om, hvilke oplevelser du kan få på Vestvolden her...

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider