Merudgiftsydelser

Hvis din funktionsevne er nedsat på grund af fysisk eller psykisk sygdom, kan du få dækket nødvendige merudgifter.

Selvbetjening

Fold alle ud

Merudgiftsydelse § 100

Få dækket nødvendige merudgifter som følge af dit handicap efter Servicelovens § 100.

Start selvbetjening

Merudgiftsydelser

Fold alle ud

Merudgiftsydelser

Hvis din funktionsevne er nedsat på grund af fysisk eller psykisk sygdom, kan du få dækket nødvendi-ge merudgifter som følge af dit handicap efter Servicelovens § 100.

Forudsætningerne for at få dækket nødvendige merudgifter som følge af handicap er:

  • at du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • at du er mellem 18 og 65 år
  • at du kan sandsynliggøre en betydelig merudgift som følge af dit handicap
  • at der i forhold til dit handicap er iværksat øvrige betydelige hjælpemiddelforanstaltninger

Førtidspensionister, der modtager helbredsmæssig pension fra før 1.1.2003, er ikke omfattet af personkredsen, medmindre der samtidigt er bevilget hjælpeordning efter Servicelovens § 96.

Tilskud forudsætter, at der er en merudgift på mere end 500 kr. månedlig.

Ydelsen er skattefri og udbetales uanset indtægts- og formueforhold.

Bevillingen tages op til kontrol én gang årligt.

Hvordan søger du:

Du skal udfylde at ansøgningsskema. Dette kan udleveres i Borgerservice eller i Hjælpemiddelsafdelingen.

Ansøgningsskemaet sendes til Hjælpemiddelsafdelingen.

Henvendelse for yderligere information:

Social- og Sundhedsforvaltningen
Ældre-Handicapafdelingen
Hjælpemiddelafdelingen
Egegårdsvej 77 
tlf. 3637 7000

Sagsbehandlere træffes mellem kl. 9.00 - 11.00
Ergoterapeuterne træffes mellem kl. 9.00 - 10.00
Øvrige sagsbehandlere træffes mellem kl. 9.00 - 11.00.

E-mail: rk@remove-this.rk.dk - Att.: hjælpemiddelgruppen

Du kan også besøge Hjælpemiddelinstituttets hjælpemiddelbase på www.hmi-basen.dk - du skal blot være opmærksom på, at der i hjælpemiddelbasen findes mange hjælpemidler, som ikke er omfattet af ovenstående.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider