Merudgiftsydelser

Hvis din funktionsevne er nedsat på grund af fysisk eller psykisk sygdom, kan du få dækket nødvendige merudgifter.

Selvbetjening

Fold alle ud

Merudgiftsydelse § 100

Få dækket nødvendige merudgifter som følge af dit handicap efter Servicelovens § 100.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pleje - Visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Merudgiftsydelser

Fold alle ud

Merudgiftsydelser

Hvis din funktionsevne er nedsat på grund af fysisk eller psykisk sygdom, kan du få dækket nødvendige merudgifter som følge af dit handicap efter Servicelovens § 100.

Forudsætningerne for at få dækket nødvendige merudgifter som følge af handicap er:

  • at du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • at du er mellem 18 og 65 år
  • at du kan sandsynliggøre en betydelig merudgift som følge af dit handicap
  • at der i forhold til dit handicap er iværksat øvrige betydelige hjælpemiddelforanstaltninger

Førtidspensionister, der modtager helbredsmæssig pension fra før 1.1.2003, er ikke omfattet af personkredsen, medmindre der samtidigt er bevilget hjælpeordning efter Servicelovens § 96.

Tilskud forudsætter, at der er en merudgift på mere end 556 kr. månedlig.

Ydelsen er skattefri og udbetales uanset indtægts- og formueforhold.

Bevillingen tages op til kontrol én gang årligt.

Hvordan søger du:

Du skal udfylde et ansøgningsskema. Dette kan udfyldes digitalt på www.borger.dk  med dit Nem-ID eller udleveres i Borgerservice eller Visitationen. Ved fysisk udleveret skema skal dette sendes til Visitationen eller afleveres i Visitationen eller Borgerservice

Henvendelse for yderligere information:

Social- og Sundhedsforvaltningen
Ældre-Handicapafdelingen
Visitationen
Else Sørensens Vej 3, Pavillonen 
tlf. 3637 7400

Træffetider for sagsbehandlere, ergoterapeuter, øvrige sagsbehandlere: Alle dage kl. 8.30-9.30. 

Uden for træffetiden henvises til Visitationens reception på tlf. 3637 7400. Telefontid for Visitationens reception er alle dage kl. 8.30-14.00.

Send e-mail via Digital Post - Att.: Visitationen

Du kan også besøge Hjælpemiddelinstituttets hjælpemiddelbase på www.hmi-basen.dk - du skal blot være opmærksom på, at der i hjælpemiddelbasen findes mange hjælpemidler, som ikke er omfattet af ovenstående.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider