Merudgiftsydelser

Hvis din funktionsevne er nedsat på grund af fysisk eller psykisk sygdom, kan du få dækket nødvendige merudgifter.

Selvbetjening

Fold alle ud

Merudgiftsydelse § 100

Husk at have MitID klar.

Få dækket nødvendige merudgifter som følge af dit handicap efter Servicelovens § 100.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pleje - Visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Merudgiftsydelser

Fold alle ud

Merudgiftsydelser

Hvis din funktionsevne er nedsat på grund af fysisk eller psykisk sygdom, kan du få dækket nødvendige merudgifter der er en direkte følge af din funktionsnedsættelse efter Servicelovens § 100.

Forudsætningerne for at få dækket nødvendige merudgifter som følge af handicap er:

  • at du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • at du er mellem 18 og 65 år
  • at du kan sandsynliggøre en betydelig merudgift som følge af dit handicap
  • at der i forhold til dit handicap er iværksat øvrige betydelige hjælpemiddelforanstaltninger, f.eks. i form af praktisk og personlig hjælp, hjælpemidler o.l.

Førtidspensionister, der modtager helbredsmæssig pension fra før 1.1.2003, er ikke omfattet af personkredsen, medmindre der samtidigt er bevilget hjælpeordning efter Servicelovens § 96.

Tilskud forudsætter, at der er en merudgift på mere end 589 kr. månedlig.

Ydelsen er skattefri og udbetales uanset indtægts- og formueforhold.

Bevillingen tages op til kontrol én gang årligt.

Hvordan søger du

Du skal ansøge om merudgiftsydelser digitalt under selvbetjening ovenfor med dit Mit-ID. Har du ikke mulighed for at søge elektronisk kan du få udleveret et ansøgningsskema i Borgerservice eller Visitationen. Ved fysisk udleveret skema skal dette sendes til Visitationen eller afleveres i Visitationen eller Borgerservice.

Henvendelse for yderligere information:

Visitationen
Else Sørensens Vej 3K, Pavillonen 
tlf. 36 37 74 00

Træffetider for sagsbehandlere: Alle dage kl. 9.00-12.00. 

Send e-mail via Digital Post - Att.: Visitationen

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider