Kørsel

Hvis du har problemer med at komme frem ved hjælp af egne transportmidler eller med offentlig transport, er der forskellige muligheder for at få støtte til din transport.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om støtte til bil (servicelovens § 114)

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder. Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde kan benytte mere end en ordning.

Hvis du er pensionist, er der forskellige muligheder for støtte til transport. 
Læs mere om de særlige transport ordninger, der gælder pensionister.

Få støtte til din transport

Fold alle ud

Kommunale kørselsordninger

Kørsel til læge/speciallæge bevilges, hvis du er i sygesikringsgruppe 1 og af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler. Kørsel er som hovedregel til nærmeste speciallæge. Ved kørsel til læge / speciallæge er dine økonomiske forhold uden betydning.

Kørsel til andre formål bevilges, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler. Der kan f.eks. ydes tilskud til kørsel til tandlæge, fysiurgisk behandling, fritidsundervisning, klubvirksomhed samt andre fritidsaktiviteter. Her har dine økonomiske forhold betydning, da betingelserne for at modtage personlige tillæg skal være opfyldt. Det betyder, at der skal udarbejdes et budget, hvor du skal forevise dokumentation for dine indtægter, udgifter og formue.

Inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen vil der enten foreligge en afgørelse eller en orientering om sagens videre forløb. Ansøgningsskema fås ved henvendelse i Pensionskontoret.

Støtte til køb af bil

Hvis du ikke kan bruge offentlige transportmidler, fordi din funktionsevne er væsentligt og varigt nedsat, kan du ansøge om støtte til køb af bil. Der skal være tale om et væsentligt kørselsbehov, og det er en betingelse, at dit kørselsbehov ikke kan løses på anden måde. Har du ikke kørekort, er der mulighed for tilskud til køreundervisning, når betingelserne for støtte til køb af bil i øvrigt er opfyldt. Ansøgning kan indgives digitalt på denne side. Flere oplysninger fås ved henvendelse til Visitationen. 

Invalideskilt og parkeringskort

Parkeringskort udstedes af Danske Handicaporganisationer.
På handicap.dk kan du læse mere om kriterier for tildeling

Du kan ringe til Danske Handicaporganisationers Brugerservice på tlf. 36 75 17 93.

Kørsel til dagcenter

Kørsel til og fra dagcenter sker i samarbejde med Dagcentret, som sørger for at bestille/afbestille din kørsel.

Hvis du har spørgsmål kan du ringe på tlf. 36 37 78 80 i tidsrummet kl. 08-15. 

Kørsel til træning

Hvis du har brug for transport til din træning i Træningscentret, skal du kontakte Træningscentret og gøre opmærksom på, at du har brug for kørsel. Kontakt træningscentret på tlf. 36 37 81 60 mellem kl. 8.00-10.00 og kl. 12.45-14.00.

Kørsel til hospital, læge og speciallæge

Som udgangspunkt skal man selv sørge for transport i forbindelse med sygehusbehandling, behandling hos egen læge og speciallæge, men hvis du ikke selv kan transportere dig, kan du få hjælp til transporten.

I nogle tilfælde, kan der dog ydes transport eller godtgørelse til transport (befordring/befordringsgodtgørelse).

Hvis du er visiteret til kørsel til læge eller speciallæge, skal du kontakte kommunens kørselsafdeling på 36 37 74 41 i tidsrummet kl. 8.00-14.00.

Hvis du ikke er visiteret, men har behov for hjælp til transport, skal du henvende dig hos Visitationen.

Servicebus

Servicebussen er indrettet specielt til ældre og gangbesværede, der har svært ved at benytte almindelig kollektiv trafik. Bussen kan benyttes af alle. Køreplanen er tilrettelagt, så buschaufføren har tid til at hjælpe undervejs. Chaufføren venter også med at køre, til alle er på plads. På strækninger, hvor der i forvejen kører andre busser, standser bussen ved de eksisterende stoppesteder. På særlige strækninger er der »vinkestrækninger«, dvs. du giver chaufføren et vink, og så standser bussen. Servicebussen er gratis.

Der er udarbejdet en folder med udførlige oplysninger om servicebussen, med køreplan, placering af stoppesteder og »vinkestrækninger«. Folderen fås i servicebussen, ved plejeboligerne, på bibliotekerne, på Rådhuset, i Teknisk forvaltning og i Social- og sundhedsforvaltningen.

Handicapkørsel – Movia – Flextrafik

Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler, fordi du er svært bevægelseshæmmet med nedsat gangfunktion, blind eller svagsynet, kan du søge om Movia Flextrafik handicapkørsel. Flextrafik kan for eksempel benyttes til besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Du kan også bruge det til kørsel til tandlæge, fysioterapi og lignende, men husk at der er begrænset antal ture pr. år.Du kan blive visiteret til Flextrafik hvis du er:

  • gangbesværet i en sådan grad, at du benytter ganghjælpemidler eller kørestol bevilget af det offentlige, og/eller
  • blind eller svagsynet.

Flextrafik kører fra dør til dør over hele Sjælland og Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer. Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet.

Du kan læse mere om Flextrafik på Movias hjemmeside. Det er også her, du finder ansøgningsskemaer.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider