Kørsel

Hvis du har problemer med at komme frem ved hjælp af egne transportmidler eller med offentlig transport, er der forskellige muligheder for at få støtte til din transport.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om støtte til bil (servicelovens § 114)

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder. Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde kan benytte mere end en ordning.

Hvis du er pensionist, er der forskellige muligheder for støtte til transport. 
Læs mere om de særlige transport ordninger, der gælder pensionister.

Få støtte til din transport

Fold alle ud

Kommunale kørselsordninger

Kørsel til læge/speciallæge bevilges, hvis du er i sygesikringsgruppe 1 og af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler. Kørsel er som hovedregel til nærmeste speciallæge. Ved kørsel til læge / speciallæge er dine økonomiske forhold uden betydning.

Kørsel til andre formål bevilges, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler. Der kan f.eks. ydes tilskud til kørsel til tandlæge, fysiurgisk behandling, fritidsundervisning, klubvirksomhed samt andre fritidsaktiviteter. Her har dine økonomiske forhold betydning, da betingelserne for at modtage personlige tillæg skal være opfyldt. Det betyder, at der skal udarbejdes et budget, hvor du skal forevise dokumentation for dine indtægter, udgifter og formue.

Inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen vil der enten foreligge en afgørelse eller en orientering om sagens videre forløb. Ansøgningsskema fås ved henvendelse i Pensionskontoret.

Støtte til køb af bil

Hvis du ikke kan bruge offentlige transportmidler, fordi din funktionsevne er væsentligt og varigt nedsat, kan du ansøge om støtte til køb af bil. Der skal være tale om et væsentligt kørselsbehov, og det er en betingelse, at dit kørselsbehov ikke kan løses på anden måde. Har du ikke kørekort, er der mulighed for tilskud til køreundervisning, når betingelserne for støtte til køb af bil i øvrigt er opfyldt. Ansøgning kan indgives digitalt på denne side. Flere oplysninger fås ved henvendelse til Visitationen. 

Invalideskilt og parkeringskort

Parkeringskort udstedes af Danske Handicaporganisationer.
På handicap.dk kan du læse mere om kriterier for tildeling

Du kan ringe til Danske Handicaporganisationers Brugerservice på tlf. 36 75 17 93.

Kørsel til dagcenter

Kørsel til og fra dagcenter sker i samarbejde med Dagcentret, som sørger for at bestille/afbestille din kørsel.

Hvis du har spørgsmål kan du ringe på tlf. 36 37 78 80 i tidsrummet kl. 08-15. 

Kørsel til træning

Hvis du har brug for transport til din træning i Træningscentret, skal du kontakte Træningscentret og gøre opmærksom på, at du har brug for kørsel. Kontakt træningscentret på tlf. 36 37 81 60 mellem kl. 8.00-10.00 og kl. 12.45-14.00.

Kørsel til læge og speciallæge

Som udgangspunkt skal man selv sørge for transport i forbindelse med behandling hos egen læge og speciallæge, men hvis du ikke selv kan transportere dig, kan du få hjælp til transporten, hvis du er visiteret og har en bevilling.

Hvis du er visiteret til kørsel til læge eller speciallæge, skal du kontakte Visitationen på 36 37 74 00 i tidsrummet kl. 9.00-12.00.

Hvis du ikke er visiteret, men har behov for hjælp til transport, kan du få tilsendt et ansøgningsskema ved henvendelse til Visitationen. Betingelserne for at du kan få kørsel til læge og speciallæge er:

  • Du skal modtage social pension (førtids- eller folkepension)
  • Du skal være medlem af sygesikringsgruppe 1
  • Du må ikke kunne anvende offetlige transportmidler af helbredsmæssige årsager
  • I husstanden må der ikke være bil, som kan benyttes

Servicebus

Servicebussen er specielt indrettet med lav gulvhøjde, mange holdestænger og plads til to kørestole. Køreplanen er desuden tilrettelagt, så buschaufføren har tid til at hjælpe passagererne, når de skal af og på bussen.

Bussen kører igennem kommunen fra Rødovre Station i syd til Viemosevej i nord og servicerer en række områder, som ellers ikke er betjent af andre rutebusser.

Bussen kører ruten fire gange dagligt mandag til fredag og to gange om lørdagen med udgangspunkt fra Rødovre Station. Undervejs kommer bussen bl.a. forbi Vestbadet, Rødovre Centrum, Rødovre Rådhus, Plejecentret Engskrænten, Rødovrehallen, Plejecentret Broparken, Islevbadet og Ørbygård.

På strækninger hvor der i forvejen kører andre busser, standser servicebussen ved de eksisterende stoppesteder, mens bussen på de øvrige strækninger ikke har faste stoppesteder. Her kan passagererne bruge "vinkeprincippet" i stedet, dvs. at du giver chaufføren et vink og så standser bussen - under hensyntagen til den øvrige trafik.

Bussen koster almindelig billettakst, samt der kan bruges periodekortet til den almindelig kollektive trafik.

Se servicebussens køreplan samt bustider her - hos DOT, buslinje 848.

Handicapkørsel – Movia – Flextrafik

Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler, fordi du er svært bevægelseshæmmet med nedsat gangfunktion, blind eller svagsynet, kan du søge om Movia Flextrafik handicapkørsel. Flextrafik kan for eksempel benyttes til besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Du kan også bruge det til kørsel til tandlæge, fysioterapi og lignende, men husk at der er begrænset antal ture pr. år.Du kan blive visiteret til Flextrafik hvis du er:

  • gangbesværet i en sådan grad, at du benytter ganghjælpemidler eller kørestol bevilget af det offentlige, og/eller
  • blind eller svagsynet.

Flextrafik kører fra dør til dør over hele Sjælland og Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer. Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet.

Du kan læse mere om Flextrafik på Movias hjemmeside. Det er også her, du finder ansøgningsskemaer.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider